Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksTin tức sự kiện

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tập huấn Chương trình Sữa học đườngTập huấn Chương trình Sữa học đường
Ngày 16/8/2017, tại Trường THCS Quới Điền, xã Quới Điền, Ban Chỉ đạo Chương trình Sữa học đường tỉnh Bến Tre phối hợp với UBND huyện Thạnh Phú tổ chức tập huấn Chương trình Sữa học đường cho hơn 100 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo huyện, cán bộ chuyên trách Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế các xã, thị trấn, Ban Giám hiệu và nhân viên y tế các trường Mầm non và Tiểu học trên địa bàn huyện. Ông Lê Văn Chín, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Sữa học đường tỉnh đến dự.

sua hoc duong.png

Ảnh: Đại biểu dự tập huấn

Đại biểu được nghe triển khai Chương trình Sữa học đường năm 2017; giới thiệu tổng quan về Chương trình Sữa học đường; cách phòng ngừa, xử lý sự cố an toàn thực phẩm; vấn đề sữa với dinh dưỡng học đường và các bước triển khai Chương trình Sữa học đường trong thời gian tới. Ngoài ra, đại biểu còn được hướng dẫn cách xây dựng khẩu phần ăn cho trẻ và xác định tình trạng dinh dưỡng của trẻ…

Qua đó, nâng cao kiến thức về dinh dưỡng, năng lực giám sát cho cán bộ y tế, hiệu trưởng, giáo viên các trường và cán bộ chuyên trách dinh dưỡng các Trạm Y tế xã, thị trấn có đối tượng thụ hưởng Chương trình.

Chương trình Sữa học đường là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, nhằm thực hiện chủ trương nâng cao thể chất và trí lực cho trẻ. Mục tiêu của Chương trình tại Bến Tre đến năm 2020 có 100% học sinh mẫu giáo và 70% học sinh tiểu học ở vùng thành thị, nông thôn được uống sữa theo Chương trình; giảm tỷ lệ nhẹ cân ở trẻ mẫu giáo và tiểu học trung bình 0,3%/ năm và trẻ thấp còi trung bình 0,7%/ năm; nâng chiều cao trung bình của trẻ tuổi nhập học tăng từ 1,5cm đến 2cm so với năm 2010.

Đối tượng thụ hưởng là trẻ mẫu giáo từ 3 tuổi đến 6 tuổi, tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 đang học tại các trường Mầm non và Tiểu học công lập, ngoài công lập trong toàn tỉnh. Thời gian trẻ được thụ hưởng là 9 tháng trong năm với định mức mỗi trẻ được uống 3 lần/tuần.

Chương trình được chia thành 4 giai đoạn. Đối với huyện Thạnh Phú, trong năm 2017 chương trình thực hiện thí điểm cho trẻ uống sữa trong 4 tháng với hơn 1.000 trẻ ở 4 trường Mẫu giáo Đại Điền, Mỹ Hưng, An Qui và Thạnh Phong.

Đến năm 2018, chương trình thực hiện cho tất cả trẻ trong độ tuổi mẫu giáo từ 3 đến 6 tuổi đang học tại các trường Mầm non và 50% học sinh Tiểu học từ lớp một đến lớp năm trên địa bàn huyện.

Năm 2019 và năm 2020 tiếp tục thực hiện ở tất cả trẻ trong độ tuổi mẫu giáo 3 đến 6 tuổi đang học tại các trường Mầm non, riêng ở học sinh Tiểu học tăng lên 60% vào năm 2019 và 70% vào năm 2020./.

8/17/2017 2:00 PMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Thạnh Phú tập trung cao cho công tác xây dựng nông thôn mớiThạnh Phú tập trung cao cho công tác xây dựng nông thôn mới
Theo báo cáo, đến nay huyện Thạnh Phú đã lập và phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới 17 xã (trừ Thị trấn Thạnh Phú). Công tác lập quy hoạch, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch được thực hiện đúng trình tự và quy định hiện hành.

Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt và đồng bộ, kết quả huyện đã xây dựng thành công 03/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Đại Điền, Quới Điền và An Nhơn. Có 03 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí là Thới Thạnh, Phú Khánh và Giao Thạnh; còn lại 11 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí là Tân Phong, Hòa Lợi, Mỹ Hưng, Mỹ An, Bình Thạnh, An Thuận, An Thạnh, An Qui, An Điền, Thạnh Phong và Thạnh Hải.

 ntm le.png

Ảnh: Lễ công bố An Nhơn đạt chuẩn xã nông thôn mới

Đối với 04 tiêu chí cứng, về tiêu chí số 2 về Giao thông có 03/17 xã đạt; tiêu chí số 10 về Thu nhập có 6/17 xã đạt; tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm có 03/17 xã đạt và tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh có 17/17 xã đạt.

Tuy nhiên, đồ án quy hoạch chất lượng còn thấp, chưa phát huy hiệu quả lợi thế phát triển nông nghiệp của từng địa phương; công tác quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch còn lúng túng. Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch chậm, công nghiệp, thương mại, dịch vụ nông thôn chiếm tỷ trọng thấp; các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ ở nông thôn chậm đổi mới và hoạt động hiệu quả chưa cao. Kinh tế hộ gia đình vẫn là chủ yếu, mang nặng tính tự cung, tự cấp, khó tiếp cận với các chính sách hiện hành. Thu hút cán bộ giỏi về nông thôn gặp nhiều khó khăn, do chính sách chưa đủ mạnh. An ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực nông thôn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp; tình trạng vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng. Đời sống của người nông dân nhìn chung vẫn còn ở mức thấp, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, giá trị gia tăng thấp. Vai trò chủ thể của nông dân ở một số nơi chưa phát huy tốt; bản thân người nông dân còn thiếu tự tin, nhất là trong phát triển kinh tế chưa có tính đột phá cao.

Ngoài 03 xã đã đạt, huyện phấn đấu đến năm 2020 có thêm 04 xã nữa xây dựng thành công nông thôn mới là Thới Thạnh, Phú Khánh, Giao Thạnh, Tân Phong. Các xã còn lại phấn đấu tăng từ 2 đến 3 tiêu chí/năm, bình quân đạt 12,5 tiêu chí/xã, trong đó phải đạt 04 tiêu chí cứng. Để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra huyện xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong hệ thống chính trị và nhân dân, cùng chung tay tham gia thực hiện các chỉ tiêu. Xác định xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách, là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà. Bên cạnh, phát huy sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới gắn phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đến từng ấp, tổ nhân dân tự quản, hộ gia đình. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người dân.

Đồng thời, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch về phát triển nông nghiệp, quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện, tạo điều kiện khai thác tốt tiềm năng của từng địa phương, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp và hiện đại hóa nông thôn. Có cơ chế chính sách phù hợp để khuyến khích nhân dân tham gia đóng góp xây dựng, quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Đánh giá đúng tình hình và kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo nâng chất các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã đạt chuẩn. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, vốn chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn lồng ghép khác để tập trung xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Tập trung phát huy tốt nguồn nội lực trong huyện, đồng thời tranh thủ vận động các nguồn lực bên ngoài để triển khai thực hiện các tiêu chí.

Xây dựng và phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả và bền vững, có năng suất, chất lượng cao trên cơ sở ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng đến sản xuất những sản phẩm nông sản có giá trị kinh tế cao, có khả năng xuất khẩu. Nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả để giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập trên đơn vị diện tích. Thực hiện công tác đào tạo nghề và hỗ trợ chuyển đổi nghề trong lao động nông thôn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động. Khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt, nhân rộng các mô hình sản xuất bảo vệ môi trường nông thôn; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa./.


6/28/2018 11:00 AMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Thạnh Phú: Nổ lực trong ứng phó với biến đổi khí hậuThạnh Phú: Nổ lực trong ứng phó với biến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng đến các hệ sinh thái trên trái đất và tác động trực tiếp đến đời sống hằng ngày của con người, trong đó có huyện Thạnh Phú. Huyện đang phải đối mặt với tình trạng sạt lở bờ biển, xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng và diễn biến phức tạp.

Với 25km bờ biển thì phân nửa đã ở trong tình trạng sạt lở. Biển xâm thực ngày càng sâu vào đất liền, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân. Mỗi năm sạt lở từ 8 đến 10m, có nơi khoảng 15m.

Thạnh Hải là xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất với chiều dài bờ biển hơn 18km, hàng năm vào mùa gió chướng khoảng từ tháng 11 đến tháng 02 thì kèm theo sóng to, thủy triều dâng gây sạt lở nghiêm trọng đến nhà ở, đất nuôi trồng thủy sản, hoa màu làm cho đời sống, sản xuất của người dân bị đảo lộn. Tùy theo mức độ ít nhiều, hầu hết chiều dài bờ biển đều bị sạt lở. Tính từ năm 2014 đến nay đã sạt lở 140 ha, trung bình hàng năm từ 28 đến 30ha, xã phải hỗ trợ di dời 15 hộ dân. 02 ấp bị sạt lở nặng nề nhất là Thạnh Hải và Thạnh Thới B.

Nguyên nhân dẫn đến sạt lở là do biến đổi khí hậu làm thay đổi dòng chảy cộng với những cơn sóng to tác động mạnh vào bờ. Triều cường dâng cao, thay đổi khó lường. Nhiều cây phi lao chắn sóng bị gãy đỗ, trốc gốc. Vì thế, sạt lở diễn ra nhanh hơn, nhất là từ năm 1997 đến nay.

 Việc xây dựng kè chống sạt lở là vấn đề cấp thiết nhưng vốn đầu tư tương đối lớn, trong khi nguồn ngân sách của huyện gặp nhiều khó khăn. Song song với việc kêu gọi người dân tự xây dựng kè chống sạt lở huyện đã kiến nghị tỉnh, Trung ương xem xét hỗ trợ kinh phí, cũng như kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở đối với khu vực này.

Những người tiên phong trong xây dựng kè pê tông chống sạt lở có lẽ là những hộ kinh doanh tại Khu du lịch biển Cồn Bửng. Điển hình như hộ ông Phạm Văn Vạn chủ quán Tàu Biển tự bỏ ra 500 triệu đồng để xây đê kè chắn sóng. Hay hộ ông Phạm Văn Tre chủ quán Dương Cao cũng bỏ ra 400 triệu đồng để xây dựng. Tuy nhiên, không phải hộ dân nào cũng đủ khả năng xây dựng đê bao bằng pê tông do kinh phí quá lớn. Ông Phạm Văn Tre cho biết: "Tôi làm theo khả năng của mình xây 50m khoảng 400 triệu đồng, còn như hộ kế bên xây kè kiên cố, chắc chắn hơn đoạn 60m, kinh phí hơn 01 tỷ đồng"

Nói rõ hơn về giải pháp mà huyện đang thực hiện để chống sạt lở bờ biển, ông Đào Tăng Hùng – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết: Để chống sạt lở bờ biển, huyện đang thực hiện 02 giải pháp là kè mềm và kè cứng, kè mềm thì đang trong giai đoạn thử nghiệm, còn phải đánh giá sự chống chịu sạt lở; kè cứng có hiệu quả trực tiếp, dễ thấy nhưng đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn, phải tập trung nguồn lực của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và sự vào cuộc của người dân, của cả cộng đồng, doanh nghiệp. Trước khó khăn về nguồn lực đầu tư cho kè cứng, chủ trương của tỉnh, huyện là kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí, thứ hai là kêu gọi xã hội hóa, tức là kêu gọi doanh nghiệp có điều kiện đầu tư rồi được hưởng lợi về sản xuất kinh doanh từ dự án; đồng thời kêu gọi người dân tự kè để bảo vệ đất sản xuất bên trong. Cũng qua kiến nghị, Trung ương đã hỗ trợ cho huyện 60 tỷ đồng để đầu tư xây dựng đoạn đê khoảng 500m.

Trong các giải pháp mà huyện đang triển khai để ứng phó với biến đổi khí hậu, thì khâu tuyên truyền để nâng cao hiểu biết người dân trong vấn đề này luôn được chú trọng, kết quả là bằng nhiều biện pháp khác nhau ngày càng có nhiều người dân cùng chung tay với chính quyền địa phương trong ứng phó với biến đổi khí hậu; riêng ông Ngô Văn Hùng, 57 tuổi ở ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Phong tích cực giữ rừng và ươm cây giống để trồng thêm rừng chắn sóng, ông cho biết: "Bây giờ bão lũ, sóng gió nhiều hơn trước nên gây ra sạt lở thì giờ mình phải trồng rừng cho nó bồi lại"

Ngoài vấn đề sạt lở bờ biển thì một ảnh hưởng của biến đối khí hậu nữa là tình hình xâm nhập mặn diễn biến cũng khá phức tạp, mà huyện ảnh hưởng nặng nề nhất vào năm 2016, xâm nhập mặn cộng với nắng nóng kéo dài làm cho đời sống, sinh hoạt và việc sản xuất của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu – Giảng viên Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta không chỉ ứng phó mà còn phải biết thích ứng với biến đổi khí hậu, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu cho biết: Khi nói đến biến đổi khí hậu chúng ta thường nói đến nguy cơ, những mặt tiêu cực nhưng theo tôi biến đối khí hậu đã bắt đầu từ 150 năm nay, như một xu thế thì không cách nào khác là không nói về nguy cơ nữa. Theo tôi nguy cơ là trong nguy hiểm có cơ hội, vậy câu chuyện đặt ra là chúng ta phải thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, khi biến đổi khí hậu đã trở thành xu thế thì chúng ta phải tính đến chuyện tìm cái cây nào đó, thậm chí lai tạo, ví dụ ta lai tạo cây lúa có thể trồng trên vùng nước mặn, nước lợ; lai tạo ra loại rau, loại cây phù hợp với vùng cát biển; có như thế thì mới biến từ cái nguy thành cơ hội.

Hiện nay huyện và các địa phương đang tích cực tìm các giải phải để ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu nhưng để phát huy hiệu quả thì đòi hỏi sự vào cuộc và chung tay của chính người dân, những người đang trực tiếp chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đồng thời, không chỉ ứng phó mà phải biết thích ứng với nó./.

                  


4/8/2019 10:00 AMĐã ban hànhĐã phê duyệt
100% học sinh tham gia Bảo hiểm y tế100% học sinh tham gia Bảo hiểm y tế
Chiều ngày 13/9/2017, tại hội trường UBND huyện, huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết BHYT học sinh năm học 2016-2017. Ông Huỳnh Kim Quân, Giám đốc BHXH tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng hiệu trưởng các trường học và Trung tâm GDNN- GDTX huyện đến dự.

bao hiem.png

Ảnh: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân phát biểu tại hội nghị

Năm học 2016-2017, toàn huyện có 21.611 học sinh tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, có gần 11.000 học sinh mua BHYT tại trường, tăng gần 12% so với năm học 2015-2016, tổng số tiền thu được hơn 4,6 tỷ đồng. Hơn 10.600 học sinh còn lại có thẻ BHYT thuộc các nhóm đối tượng khác…

Bên cạnh việc phát hành thẻ BHYT cho học sinh, năm học qua, huyện còn thực hiện chi công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh các trường tổng kinh phí gần 4,6 tỷ đồng, chi khám chữa bệnh BHYT học sinh số tiền hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, chi 03 trường hợp điều trị kỹ thuật cao, số tiền từ 100 triệu đồng đến gần 138 triệu đồng.

​ bao hiem 1.png

Ảnh: Giám đốc BHXH tỉnh Bến Tre Huỳnh Kim Quân trao giấy khen cho các cá nhân

Năm học 2017-2018, học sinh trong huyện tham gia BHYT được quy định mức đoáng hàng tháng bằng 4,5% mức tiền lương cơ sở, trong đó, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, 70% còn lại học sinh tự đóng. Huyện tổ chức thu phí, phát hành thẻ BHYT cho học sinh bằng nhiều mức đóng như 03 tháng số tiền 122.850 đồng, 09 tháng 368.550 đồng, 12 tháng 491.400 đồng và 15 tháng số tiền 614.250 đồng. Chỉ tiêu đặt ra trong năm học này là duy trì tỷ lệ 100% học sinh tất cả các trường tham gia BHYT.

Dịp này, BHXH tỉnh khen thưởng cho 11 tập thể và 11 cá nhân hoàn thành xuất sắc trong thực hiện công tác BHYT học sinh năm học qua./.

9/15/2017 2:00 PMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Tập trung chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyệnTập trung chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện
Quảng cáo là hình thức tuyên truyền được trả tiền để thực hiện việc giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ, công ty hay ý tưởng; quảng cáo còn là hoạt động truyền thông phi trực tiếp giữa người với người, mà trong đó người muốn truyền thông phải trả tiền cho các phương tiện truyền thông đại chúng để đưa thông tin đến thuyết phục hay tác động đến người nhận thông tin.

Quảng cáo được chuyển đi bằng nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, như: Truyền hình; Báo chí; Internet; Phát thanh; quảng cáo trực tuyến, quảng cáo qua bưu điện, trên các phương tiện vận chuyển, qua ấn phẩm danh bạ doanh nghiệp, trên tờ rơi, áp phích, panô hay băng rôn, trên bao bì sản phẩm, qua gửi thư trực tiếp, truyền miệng và quảng cáo từ đèn LED.

Hiện nay, các loại hình quảng cáo phổ biến như: Quảng cáo thương hiệu; quảng cáo địa phương; quảng cáo chính trị; quảng cáo hướng dẫn; quảng cáo phản hồi trực tiếp; quảng cáo thị trường doanh nghiệp; quảng cáo hình ảnh công ty; quảng cáo dịch vụ công ích; quảng cáo tương tác. Có thể nói, việc thực hiện công tác quảng cáo kể từ khi Luật Quảng cáo ra đời và có hiệu lực đến nay trên cả nước nói chung, Huyện ThạnhPhú nói riêng cũng còn nhiều vấn đề chưa được dư luận đồng tình. Trên địa bàn huyện, những năm qua hoạt động quảng cáo đã có bước phát triển, hiện đại và phong phú về nội dung, quy mô, tính chất và loại hình, đã góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực cũng đã nảy sinh nhiều yếu tố bất lợi như: Chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, ảnh hưởng đến giao thông công cộng, thiếu vẻ mỹ quan, thiếu tính chân thực, vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo. Việc quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh có nhiều tiến bộ, dần đi vào nề nếp, nhưng vẫn còn khá nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu, hiệu lực, hiệu quả chưa cao.

             Để thực hiện nghiêm Luật Quảng cáo do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 21/6/2012; Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo", ngày 09/5/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg "Về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo" (gọi tắt là Chỉ thị số 17). Trên cơ sở đó để từng bước đưa hoạt động quảng cáo và hoạt động liên quan trên địa bàn huyện đi vào nề nếp, đúng pháp luật, đồng bộ và có tính thẩm mỹ.

UBND huyện đã có Công văn "Về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo"  đồng thời nhằm từng bước đưa hoạt động quảng cáo và hoạt động liên quan trên địa bàn huyện đi vào nề nếp, đúng pháp luật, đồng bộ và có tính thẩm mỹ, trong Công văn huyện yêu cầu:

            1.Thủ trưởng các ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Tiếp tục Chỉ đạo việc tuyên truyền Chỉ thị số 17 đến các đối tượng có liên quan. Nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, gắn biển hiệu; kịp thời xử lý những hành vi vi phạm. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung của Chỉ thị số 17.

           2. Phòng Văn hóa và Thông tin: Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Luật Quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan; Thường xuyên rà soát Quy hoạch của huyện để đề xuất triển khai thực hiện và điều chỉnh kịp thời khi có phát sinh không phù hợp. Phối hợp với  các xã, thị trấn khảo sát, thống kê hiện trạng, xây dựng kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, việc treo, đặt, gắn… (sau đây gọi chung là "đặt") biển hiệu không đúng quy định. 

             3. Công an huyện: Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn trong việc đặt biển hiệu, bảng quảng cáo. Hỗ trợ chuyên môn cho các địa phương; tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với những trường hợp đặt biển hiệu, quảng cáo không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn.

             4. Phòng Kinh tế hạ tầng: quản lý chặc chẽ  việc cấp phép xây dựng công trình quảng cáo, biển hiệu. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện việc xây dựng công trình quảng cáo đúng theo nội dung giấy phép xây dựng đã cấp. Phối hợp tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích lớn (theo quy định phải xin giấy phép xây dựng) nhưng không có giấy phép xây dựng hoặc xây dựng không đúng theo nội dung giấy phép đã cấp; bảng quảng cáo, biển hiệu đặt trên hoặc che lấp nóc nhà, mái nhà.

              5. Đài Truyền thanh huyện: Tăng cường Tuyên truyền về Luật Quảng cáo và các văn bản pháp luật có liên quan. Định hướng việc chấp hành pháp luật về quảng cáo, đặt biển hiệu. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia, chủ động tháo gỡ, chỉnh trang biển hiệu, bảng quảng cáo sai quy định.  Kiểm soát chặc chẽ nội dung, hình thức quảng cáo trên phương tiện do đơn vị quản lý. Hạn chế tiếp nhận các nội dung, hình thức quảng cáo thiếu tính định hướng thẩm mỹ, chưa rõ ràng về tác dụng của sản phẩm…

              6. UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, đặt biển hiệu trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và phân công cụ thể trách nhiệm đối với từng ngành, địa phương thuộc thẩm quyền. Chỉ đạo tập trung thực hiện một số công việc cụ thể: Rà soát, chấn chỉnh đối với panô tuyên truyền cổ động trực quan (bao gồm có quảng cáo và không có quảng cáo) không còn phù hợp về nội dung, vị trí, độ an toàn, tính thẩm mỹ, chưa phù hợp. Tổ chức các đợt ra quân để xóa bỏ các hình thức quảng cáo, rao vặt trên cột điện, trụ  điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh, tường rào…Khuyến khích đặt biển hiệu có tính thẩm mỹ và hiện đại, góp phần tạo vẻ mỹ quan. Rà soát, quy hoạch, xây dựng các địa điểm dành riêng cho quảng cáo rao vặt, tạo điều kiện cho người có nhu cầu dán thông tin cần quảng cáo. 

              7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện: Tích cực tuyên truyền nhân dân nghiêm túc chấp hành pháp luật về quảng cáo, đặt biển hiệu. Vận động đoàn viên, hội viên, tổ chức và cá nhân thành viên tích cực tham gia các hoạt động ra quân chỉnh trang cảnh quan chung, đồng thời tự tháo gỡ các hình thức quảng cáo sai quy định tại nơi cư trú, cộng đồng dân cư; bổ sung để trở thành một trong những nội dung được cộng đồng dân cư quy ước thực hiện. Khi tuyên truyền có quảng cáo phải thực hiện đầy đủ, đúng quy định Luật Quảng cáo.

   8. Thống nhất cho phép triển khai kế hoạch số : 01 /KHPH-VHTT-CAH, ngày 26/7/2018 kế hoạch phối hợp giữa Phòng Văn hóa và Thông tin với Công an huyện về việc phối hợp chấn chỉnh các hoạt động quản cáo trên địa bàn huyệ. UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện đạt hiệu quả theo kế hoạch đề ra.

Với những yêu cầu trong Công văn dã nêu, có thể xem đây vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp căn cơ và tin rằng các cấp, các ngành cùng đồng hành trách nhiệm triển khai đồng bộ, đồng loạt, cũng như thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo, đặt biển hiệu trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn huyện, nhằm góp phần xây dựng mỹ quan phù hợp với huyện nhà (cả về hình thức, nội dung) ngày càng đẹp, văn minh, tiến bộ./.


8/2/2018 11:00 AMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Thử nghiệm Tour du lịch sinh thái cộng đồng tại xã Thạnh PhongThử nghiệm Tour du lịch sinh thái cộng đồng tại xã Thạnh Phong
Ngày 17 tháng 4 năm 2015, Trung tâm Chuyển giao công nghệ - Dịch vụ và Phát triển cộng đồng Nông - Ngư nghiệp Việt Nam – FACOD (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre) tổ chức tour thử nghiệm - Dự án: “Hỗ trợ xây dựng và phát triển mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại khu vực bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường vùng ven biển xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre” tại ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phong.

​Chương trình tour du lịch sinh thái cộng đồng gồm có 02 tour được tổ chức với nhiều hoạt động: Tham quan nhà cộng đồng xã Thạnh Phong, khám phá bãi biển bằng nhiều phương tiện di chuyển khác nhau: đi bộ khám phá hệ sinh thái tổng hợp Nông - Lâm - Ngư, đi thuyền xuyên qua rừng ngập mặn, đi thuyền dọc bờ biển, tham gia các hoạt động sinh hoạt đời thường cùng với người dân địa phương (thăm và cùng thu hoạch ruộng dưa, giăng lưới bắt cá, đặt bẫy cua, đống chông nướng nghêu,... rồi cùng chế biến món ăn từ các sản phẩm thu bắt được, cắm trại và giao lưu văn nghệ cùng với người dân địa phương).

anh tour thanh hai.png

Ảnh: Đoàn tham gia Tour du lịch sinh thái cộng đồng tại xã Thạnh Phong

Chương trình này nhằm mục đích hỗ trợ, hướng dẫn cho cộng đồng địa phương tham gia tích cực vào hoạt động du lịch, giúp người dân tiếp cận dần với loại hình du lịch sinh thái gắn với giáo dục bảo vệ môi trường, đóng góp cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững dựa vào thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng Thạnh Phong, cần tạo điều kiện cho người dân địa phương tham gia vào các hoạt động du lịch, tham gia vào mối quan hệ qua lại với du khách và đem lại lợi ích cho họ từ đó sẽ tác động họ ra sức góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên - cơ sở để hình thành và phát triển du lịch sinh thái. Có như thế loại hình du lịch sinh thái mới mong tồn tại và phát triển được./.​4/21/2015 4:00 PMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Ông Cù Ngọc Lâm: Làm theo gương Bác góp phần xây dựng thành công nông thôn mớiÔng Cù Ngọc Lâm: Làm theo gương Bác góp phần xây dựng thành công nông thôn mới
Qua hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, toàn huyện Thạnh Phú đã có 118 tập thể và 374 cá nhân điển hình tiên tiến làm theo gương Bác trên nhiều lĩnh vực được các cấp tuyên dương, khen thưởng. Ở xã Phú Khánh có Bí thư Chi bộ ấp luôn tích cực học theo lời  Bác bằng nhiều việc làm thiết thực, lãnh đạo Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm liền. Đó là ông Cù Ngọc Lâm, sinh năm 1953, Bí thư Chi bộ ấp Phú Long Phụng B.

​Trở về đời thường sau thời gian hoạt động cách mạng, ông Lâm tiếp tục tham gia vào các đoàn thể ở ấp cho đến năm 1995 được kết nạp vào Đảng CSVN. 4 năm sau đó, ông được tín nhiệm giữ chức Bí thư Chi bộ ấp cho đến bây giờ. 17 năm được Đảng và nhân dân tin tưởng, ông Lâm luôn tự nói với lòng phải sống sao cho xứng đáng với niềm tin ấy, xứng đáng với hình ảnh người cựu chiến binh gương mẫu, người lính cụ Hồ. Để làm được điều đó, ông xác định phải học theo Bác, lấy tấm gương, đạo đức và phong cách của Bác để làm thước đo cho chính bản thân mình. Chính vì vậy, từ khi có cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và sau này là Chỉ thị 03, ông hầu như không bỏ sót một buổi quán triệt chuyên đề nào. "Ở Bác, đức tính nào cũng đáng để mọi người học tập, noi theo, nhưng tôi tâm đắc nhất vẫn là "trung thực, trách nhiệm; gắn bó với dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh", vì đây là ba vấn đề rất cần thiết để tôi cũng như cán bộ, đảng viên học tập vận dụng làm theo, đặc biệt là trong tình hình mới hiện nay, vì như Nghị quyết Trung ương tư đã đề cập, có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống" – Ông Lâm chia sẻ.

guong lam theo loi bac.png 

Ảnh: Bí thư Chi bộ Lâm thường xuyên lồng ghép các câu chuyện kể về Bác

 trong các cuộc họp lệ kỳ

Quán triệt được tinh thần đó, trong mọi công việc, ông gương mẫu đi đầu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Trong triển khai thực hiện hoạt động của Chi bộ, ông luôn bám theo Nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy xã; đồng thời, phát huy tinh thần dân chủ, bổ sung, phát triển những ý kiến đề xuất của Chi ủy viên, đảng viên mà đề ra các chủ trương sát đúng với tình hình thực tế, nhằm tạo sự thống nhất, đoàn kết trong nội bộ Đảng. Từ đó, phân công nhiệm vụ cụ thể từng đảng viên để tổ chức thực hiện hàng quý, hàng tháng sao cho đạt hiệu quả.

Trong việc làm theo Bác, ông và Ban Chi ủy gương mẫu thực hiện và phát động tất cả 13 đảng viên cùng thực hiện việc đăng ký vào sổ tay rèn luyện bằng những công việc cụ thể. Trong đó, chú trọng đến những việc sát hợp với thực tế địa phương như giao tiếp với dân, sinh hoạt tổ NDTQ đều đặn, tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường… Những việc mà đảng viên chưa thực hiện tốt trong tháng sẽ được góp ý, nhắc nhỡ khắc phục kịp thời tại cuộc họp rút kinh nghiệm vào ngày 15 hàng tháng sau quá trình kiểm tra, giám sát. Để nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ về tư tưởng của Người, trong mỗi cuộc họp lệ kỳ, ông và Ban Chi ủy còn thay nhau kể một câu chuyện hoặc một bài viết nói về tấm gương Bác để cùng suy ngẫm. Đây là việc làm được Đảng ủy xã đánh giá rất cao vì nó thật sự đi vào thực chất, làm chuyển biến được nhận thức và hành động của từng người, thúc đẩy phát triển các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.

Để làm được điều này, ông trực tiếp cùng đảng viên trong Chi bộ tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chấp hành các quy ước, hương ước của ấp, đoàn kết giúp nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa… "Để dân tin và làm theo thì mình phải là người đi đầu, phải có trách nhiệm trong mọi phong trào, nói được thì phải làm được. Trong công tác vận động quần chúng mà chỉ nói suông, bắt dân phải làm thế này, thế khác còn bản thân không thể hiện được gì thì chỉ có thất bại. Muốn đạt kết quả cao, cán bộ, đảng viên còn phải biết gần dân, sát dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến nhân dân chứ đừng đem chức danh, địa vị ra để nói, nhân dân sẽ không nghe theo" – Bí thư Chi bộ ấp chia sẻ kinh nghiệm của mình.

Phú Long Phụng B là ấp có hơn 360 hộ với gần 1.500 nhân khẩu, đa số người dân sống chủ yếu bằng nghề nông. Do vậy, trong định hướng phát triển kinh tế, ông luôn vận động, khuyến khích các hộ mở rộng diện tích vườn dừa, chú trọng phát triển đàn bò, đàn heo, dê và gia cầm. Song song đó, tranh thủ với các ngành tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật để người dân tự tin áp dụng, mạnh dạng chuyển đổi phù hợp, nâng cao thu nhập gia đình. Đến nay, ấp có tổng diện tích vườn dừa gần 200ha, tăng hơn 6ha so với năm 2015. Tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có trên 9.000 con. Nhiều năm qua, ấp liên tục kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo và đến năm 2015 còn 12 hộ, tương đương 3,2%. Số hộ có việc làm ổn định chiếm gần 95%. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 20 triệu đồng năm 2015. Là địa bàn có một phần diện tích giáp với xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo sâu sát của Chi bộ và ông, nhiều năm qua tình hình an ninh trật tự được giữ vững, các tệ nạn xã hội không xảy ra trong năm 2015. Nhân dân ý thức hơn trong việc tổ chức việc cưới, việc tang, tham gia sinh hoạt tổ NDTQ đạt đến 80%. Thông qua phát động, ấp còn thực hiện tốt cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng khó khăn. Đặt biệt, hệ thống giao thông với sự đóng góp của nhân dân hiện nay gần như hoàn chỉnh với 200m đường được nhựa hóa, trên 3.600m đường bê tông, riêng hệ thống đường liên xóm và đường vào nhà dân được bê tông đạt lần lượt là 80% và 100%. Hiện ấp có 100% cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh, trên 60% hộ dân trong ấp thực hiện việc lập bàn thờ, treo ảnh Bác tại nhà…

Ngoài hết lòng với công việc, ông Lâm còn sắp xếp thời gian để nâng cao thu nhập cho gia đình. Hiện ông có 9 công dừa đang cho trái thu nhập từ 3 đến 4 triệu đồng/tháng, nuôi hai con bò nái, mỗi năm xuất bán 2 bê con từ 20 đến 25 triệu đồng. Ngoài ra, ông dành một công đất để đưa cây màu xuống chân ruộng với đủ các loại rau cải, cho thu nhập mỗi ngày khoảng 200.000 đồng. 6 người con của ông được nuôi dạy khôn lớn và đều lập gia đình, có cuộc sống ổn định…

Với những đóng góp của mình cho địa phương, ông Cù Ngọc Lâm được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bằng khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2010-2014), nhận nhiều bằng khen của UBND tỉnh trong phong trào 10 năm xây dựng ấp – khu phố văn hóa (1998-2008), thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm 2011, 2013, nông dân sản xuất giỏi giai đoạn 2010-2012…

Theo ông Lâm, những thành tích vừa qua là động lực để ông tiếp tục phấn đấu làm tốt hơn những gì được học từ Bác; cùng Chi ủy phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; tiếp tục đề ra các chủ trương mới đúng đắn, sát hợp với địa phương để giúp người dân trong ấp có cuộc sống tốt hơn. Trước mắt, sẽ cùng với tập thể Ban vận động ấp tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tập trung vào các tiêu chí về môi trường, an ninh trật tự, hình thức tổ chức sản xuất, nâng chất các tiêu chí gia đình văn hóa… phấn đấu nâng cao thu nhập người dân đạt 24 triệu đồng vào cuối năm 2016. Qua đó, từng lúc góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Huyện ủy đặt ra.

"Đồng chí Lâm là người thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác. Ở đồng chí, cán bộ, đảng viên có thể thấy được sự sâu sát với quần chúng, làm nhiều việc thiết thực, có ích cho dân. Sự gương mẫu, tận tụy của đồng chí đã góp phần đưa các phong trào ở ấp đi lên mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã nhà. Chính vì vậy mà suốt thời gian qua, đồng chí luôn được đảng viên, cán bộ và nhân dân tin yêu, quý trọng. Tấm gương của đồng chí xứng đáng để mọi người học tập, noi theo" - Bà Ngô Thị Cúc, Bí thư Đảng ủy xã Phú Khánh nhận xét./.

2/25/2016 10:00 AMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Thới Thạnh cần có sự quyết liệt hơn trong thực hiện các tiêu chí Thới Thạnh cần có sự quyết liệt hơn trong thực hiện các tiêu chí
Ngày 11.6.2018, tại hội trường UBND xã Thới Thạnh, đã diễn ra hội nghị giao ban xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Ông Mai Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú chủ trì hội nghị.

ntm tt.png

Ảnh: Phó chủ tịch UBND huyện Mai Văn Hùng phát biểu chỉ đạo

Theo báo cáo, Thới Thạnh có 9 tiêu chí đạt 100% và đã hoàn thành hồ sơ thực hiện 6 tiêu chí gửi về Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới huyện đó là tiêu chí số 1 về qui hoạch, tiêu chí số 3 về thủy lợi, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 về hộ nghèo, tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo, tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh. Xã đang hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí đã đạt còn lại là tiêu chí số 12 về lao động có việc làm, tiêu chí 15 về y tế và tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

ntmtt1.png 

Ảnh: Đại biểu dự hội nghị

Hiện xã đang tập trung thực hiện các tiêu chí còn lại chưa đạt. Trong đó, tập trung cao cho tiêu chí số 2 về giao thông và tiêu chí số 17 về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong thực hiện tiêu chí giao thông, Ban chỉ đạo xã cùng với Ban vận động ấp đã triển khai kế hoạch vận động nhân dân đóng góp xây dựng các công trình giao thông nông thôn để tạo sự đồng thuận và tham gia của người dân. UBND xã đã rà soát thống kê diện tích đất của từng hộ bị ảnh hưởng trong giải phóng mặt bằng thi công các tuyến lộ giao thông để tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận động giải phóng mặt bằng. Đồng thời, thông báo cho các hộ dân về thời gian dự kiến khởi công của từng công trình cụ thể để các hộ dân bị ảnh hưởng đất đai, cây trồng, vật kiến trúc tạo điều kiện trong việc giải phóng mặt bằng khi công trình khởi công xây dựng.

          Về tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, qua vận động có hơn 2.000 hộ xây dựng nhà tắm kín đáo đạt 99,4%; gần 1.700 hộ có hố xí tự hoại đạt hơn 80% và gần 1.500 hộ xóa cầu tiêu ao cá đạt trên 70%.

Tại hội nghị giao ban, đại biểu cho rằng các đồng chí ở huyện, xã được phân công hỗ trợ ấp có sự quan tâm, tích cực phối hợp với ấp trong vận động người dân xây dựng hố xí tự hoại, xóa cầu tiêu ao cá và vận động người dân đóng góp xây dựng các công trình. Đồng thời, kiến nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục giải ngân nguồn vốn cho người dân vay để xây dựng hố xí tự hoại. Chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện các công trình theo kế hoạch đề ra,…

          Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho rằng thời gian không còn nhiều nên xã, ấp cần có sự quyết liệt hơn trong thực hiện các tiêu chí, trong vận động hộ dân xây dựng hố xí tự hoại, xóa cầu cá nên yêu cầu người dân có cam kết thời gian thực hiện cụ thể. Có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo xã, Ban vận động ấp trong thực hiện nội dung các công việc. Bên cạnh, các ngành huyện thường xuyên theo dõi, kịp thời hỗ trợ cho các Hợp tác xã mới thành lập như về thủ tục, báo cáo thuế và điều kiện khác sao cho hoạt động hiệu quả hơn. Ban quản lý dự án huyện phối hợp chặt chẽ với UBND xã trong triển khai thực hiện các công trình, nhất là trong giải quyết những khó khăn, vướn mắc./.


6/13/2018 8:00 AMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Tỉnh Đoàn Bến Tre:Khởi động Tháng thanh niên “Tuổi trẻ Bến Tre tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”Tỉnh Đoàn Bến Tre:Khởi động Tháng thanh niên “Tuổi trẻ Bến Tre tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”
Ngày 28/02/2015, tại xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, Tỉnh Đoàn Bến Tre tổ chức chương trình khởi động tháng thanh niên – tháng 3/2015 với chủ đề “Tuổi trẻ Bến Tre tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Ông Phan Văn Nhanh, phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Bùi Văn Lâm, TUV-Bí thư Huyện ủy, đại diện các huyện, thành Đoàn cùng gần 700 đoàn viên thanh niên (ĐV – TN) và học sinh trong huyện về tham dự.

anh phat dong thanh nien.png 

 ​Ảnh: Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Nguyễn Thị Hồng Nhung

phát biểu tại buổi lễ

Chỉ tiêu đặt ra trong Tháng Thanh niên năm nay là 100% Đoàn cấp huyện và cấp cơ sở có công trình, phần việc khởi động. Mỗi cơ sở Đoàn đảm nhận thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc hỗ trợ thanh niên thoát nghèo; khuyến khích mỗi cơ sở Đoàn thành lập ít nhất 01 mô hình Tổ hợp tác, Tổ liên kết phát triển kinh tế trong thanh niên; Đoàn cấp huyện trở lên đảm nhận thực hiện ít nhất 01 công trình thanh niên. Đoàn cơ sở đảm nhận tham gia góp ngày công hỗ trợ xây dựng 100% nhà tình thương, nhà tình nghĩa. 100% Đoàn cấp huyện và cấp cơ sở tham mưu tổ chức diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng” hoặc các chương trình gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Phát biểu tại buổi lễ, Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn nhấn mạnh: Năm 2015 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020. Chính vì vậy, Tháng thanh niên – tháng 3 năm 2015 thật sự là cơ hội để mỗi cấp bộ đoàn, mỗi ĐV-TN khẳng định vai trò là đội dự bị tin cậy, là cánh tay đắc lực của Đảng bằng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, góp phần cùng toàn Đảng bộ ra sức thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp…

nhan bieu tuong.png 

 

Ảnh: Đại diện nhà tài trợ trao vốn khởi nghiệp cho thanh niên

Để Tháng Thanh niên năm 2015 với chủ đề “Tuổi trẻ Bến Tre tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” diễn ra thành công, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung đề nghị các cơ sở Đoàn, Hội, Đội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa Tháng Thanh niên, những nội dung Đoàn tham gia thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” gắn với các hoạt động hưởng ứng “Hành trình sức trẻ Đồng Khởi năm 2015 – Tuổi trẻ Bến Tre tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Tập trung nâng cao chất lượng việc triển khai các phong trào, đăng ký đảm nhận và thực hiện có hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gia đình gắn với tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất, phát triển các mô hình liên kết. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động ”Nghĩa tình biên giới, hải đảo”... 

thanh nien.png 

 

 Ảnh: Đoàn viên thanh niên ra quân thực hiện công trình tại xã Đại Điền

 

Dịp này, Điện lực Thạnh Phú trao bảng tượng trưng Hỗ trợ công trình thanh niên Thắp sáng tuyến đường nông thôn tại ấp Quí Mỹ, xã Đại Điền. Chi nhánh công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Tiền tại Bến Tre hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn tại ba huyện Thạnh Phú, Ba Tri và Chợ Lách với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Sau buổi lễ, hơn 200 ĐV-TN huyện Thạnh Phú ra quân thực hiện công trình thanh niên dọn dẹp, ban sửa nền hạ lộ liên ấp Hòa và ấp Thới với tổng chiều dài 1.300m, chuẩn bị cho việc pê tông trong thời gian tới./.

3/4/2015 3:00 PMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Tổng kết mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu lúa sạch năm 2016Tổng kết mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu lúa sạch năm 2016
Ngày 28/02/2017, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu lúa sạch năm 2016. Ông Lâm Văn Tân, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có gần 30 Tổ hợp tác làm "lúa sạch" ở các địa phương như Mỹ An, An Thạnh, An Thuận, An Qui, An Điền, An Nhơn, Giao Thạnh, Thạnh Phong, Thạnh Hải, một phần các xã Mỹ Hưng, Bình Thạnh và thị trấn Thạnh Phú. Thời gian qua, việc liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trên địa bàn huyện từng bước được hình thành và phát triển thông qua các Tổ hợp tác sản xuất lúa.

mo hinh lien ket.png 

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

          Năm 2016, các công ty, doanh nghiệp như: Công ty Lương thực Bến Tre, Công ty Lương thực Tiền Giang, Công ty TNHH Lương thực Thịnh Phát và Công ty Lio Thái đã ký kết và thu mua khoảng 500 tấn lúa sạch ở các xã An Nhơn, An Điền, An Qui, Mỹ An và Thạnh Phong.

          Ngoài ra, các thương lái đến từ Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang và Kiên Giang,...cũng đã thu mua khoảng 10.000 tấn lúa gạo trên địa bàn huyện.

          Tại hội nghị, nhiều ý kiến của đại diện sở, ngành tỉnh và các công ty, doanh nghiệp cho rằng, huyện cần quản lý tốt thương hiệu "Lúa sạch Thạnh Phú"; chú trọng lựa chọn giống lúa phù hợp thổ nhưỡng, tình hình hạn mặn, chất lượng gạo và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng; tăng cường khuyến cáo người dân không sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu. Bên cạnh, phát huy hơn nữa vai trò của các Tổ hợp tác lúa và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về việc tuân thủ hợp đồng đã ký với các công ty, doanh nghiệp. Huyện cần có định hướng về giá để tạo điều kiện thuận lợi cho công ty, doanh nghiệp trong thu mua;....

          Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Văn Tân, Chủ tịch UBND huyện cho rằng trong năm 2017, huyện quyết tâm xây dựng hoàn chỉnh mối liên kết lúa sạch để tiến tới xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, thành lập Hợp tác xã lúa sạch Thạnh Phú ở xã An Nhơn, củng cố Tổ hợp tác lúa ở các xã còn lại. Đồng thời, kiến nghị sở, ngành tỉnh giúp cho huyện thực hiện tốt mô hình liên kết, kêu gọi các công ty, doanh nghiệp tiếp tục ký kết thu mua lúa cho nông dân trên địa bàn./. 

3/2/2017 5:00 PMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ VIII năm 2018Khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ VIII năm 2018
  Ngày 14/01/2018, huyện Thạnh Phú long trọng tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần thứ VIII năm 2018, ông Nguyễn Thiện Chí, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện tham dự.

dai hoi tdtt.png

Ảnh: Đoàn chủ tịch Đại hội

Chương trình khai mạc hoành tráng với phần diễu hành của gần 1.000 vận động viên của 24 đoàn của 18 xã, thị trấn, trường học và Tổ trọng tài. Ở Đại hội lần này, huyện Thạnh Phú tổ chức thi đấu tranh tài ở 08 môn gồm: Bóng đá nam, bóng đá mini nữ, bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ, cầu lông, đẩy gậy, việt dã, điền kinh.

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trúc Sơn, Bí thư Huyện ủy đã thắp sáng ngọn lửa truyền thống, biểu tượng cho tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, nhiệt huyết của các vận động viên, lời thề công tâm của lực lượng trọng tài tại Đại hội.

 dai hoi tdtt1.png

Ảnh: Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện  phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện đã nêu bật ý nghĩa của việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao của huyện. Đồng thời, đề nghị các thành viên trong Ban tổ chức Đại hội làm việc với tinh thần trách nhiệm, an toàn, kiết kiệm và hiệu quả. Các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trung thực và cao thượng, phấn đấu đạt thành tích cao nhất. Đối với lực lượng trọng tài làm việc thật khách quan, công bằng và chính xác. Đây còn là dịp để biểu dương lực lượng, cổ vũ phong trào rèn luyện thể dục thể thao. Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và "Khỏe để học tập, lao động, xây dựng quê hương đất nước.

dai hoi tdtt2.png 

Ảnh: Biểu diễn võ thuật       

                      Sau phần khai mạc, các đại biểu được xem chương trình biểu diễn của Câu lạc bộ võ thuật và Lân- Sư - Rồng.

 Đại hội thể dục thể thao huyện Thạnh Phú sẽ kết thúc vào cuối tháng 02/2018.

Thông qua Đại hội, Thạnh Phú sẽ chọn những vận động viên tiêu biểu thành lập các đội tuyển tham gia tranh tài ở Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh năm 2018./.

1/18/2018 7:00 AMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Hội nghị giao ban nông thôn mới xã Thới ThạnhHội nghị giao ban nông thôn mới xã Thới Thạnh
Ngày 12.01.2018, tại xã Thới Thạnh, UBND huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị giao ban nhằm nắm tình hình, tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Trúc Sơn, TUV, Bí thư Huyện ủy; ông Đào Công Thương, Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia huyện giai đoạn 2016 – 2020, phụ trách nông thôn mới đến dự.

chu tri hoi nghi.png

Ảnh: Chủ trì hội nghị

Theo báo cáo, đến nay Thới Thạnh cơ bản đạt 14 tiêu chí, đó là tiêu chí số 1 về qui hoạch, tiêu chí số 3 về thủy lợi, tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông, tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 về hộ nghèo, tiêu chí số 12 về lao động có việc làm, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất, tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo, tiêu chí số 15 về y tế, tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh.

          Còn lại 02 tiêu chí đạt từ 50% đến dưới 100% là tiêu chí số 16 về văn hóa, tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. 3 tiêu chí đạt dưới 50% là tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 5 về trường học và tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất.

 chu tri hoi nghi1.png

Ảnh: Đại biểu dự hội nghị

          Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Công Thương, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trước mắt Thới Thạnh cần phối hợp với các ngành huyện rà soát lại thật kỹ các tiêu chí, có sự tập trung trong triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt và phân công giao việc thật cụ thể, rõ ràng. Đối với các đồng chí được phân công hỗ trợ xã cần phát huy những kinh nghiệm của mình, thường xuyên đeo bám địa bàn, tích cực trong hỗ trợ. Bên cạnh, xã cần xác định cho được những nhiệm vụ trọng tâm và có kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới,…"./.

1/15/2018 4:00 PMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Tuyên dương trẻ em gái có thành tích xuất sắc trong học tậpTuyên dương trẻ em gái có thành tích xuất sắc trong học tập
Chiền ngày 5/10/2018, tại trường THPT Lê Hoài Đôn, Trung tâm Dân sồ - Kế hoạch hóa Gia đình huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị tuyên dương trẻ em gái có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo thực trạng mất giới tính khi sinh tại Việt Nam hiện đáng báo động cả nước có tới 55 trong số 63 tỉnh thành có tỷ lệ giới tính khi sinh hơn 108 bé trai/100 bé gái. Theo thống kê chuyên ngành của tổng cục dân số - kế hoạch hóa gia đình, năm 20914 có nước có 1.240.384 trẻ được sinh ra, trong đó có 656.673 là trẻ trai. Tại Thạnh Phú năm 2015 có 114 nam/100 bé gái, năm 2016, 104 nam trên 100 bé gái và năm 2017 có 106 nam trên 100 bé gái

Cũng tại hội nghị các đại biểu còn nghe các tham luận của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động huyện, xã An Điền trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái.

Hưởng ứng chủ đề Ngày Quốc tế Trẻ em gái ngày 11/10/2018, ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện kêu gọi các cấp ủy đảng, chinh quyền, đoàn thể các cấp, các ngành có liên quan, gồm cả gia đình, nhà trường và cộng đồng hãy nổ lực hơn nữa, cùng chung tay để giảm thiểu tối da trường hợp lựa chọn giới tính trẻ khi sinh, không để có tình trạng mất cân bằng tỷ số giới tính trên địa bàn huyện.

Dịp này, Trung tâm dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện trao 50 giấy khen cho trẻ em gái có thành tích xuất sắc trong học tập./.


10/9/2018 3:00 PMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Hội nghị triển khai Bộ Luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Luật Tiếp cận thông tin năm 2016Hội nghị triển khai Bộ Luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Luật Tiếp cận thông tin năm 2016
Thực hiện Kế hoạch số 2028/KH-UBND ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú về việc tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật tiếp cận thông tin và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2015.

Ngày 01/12/2017, Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú tổ chức Hội nghị triển khai Bộ Luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 cho hơn 90 đại biểu là đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện, UBMTTQVN và các đoàn thể huyện; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN, Công an và công chức tư pháp các xã, thị trấn.

hoi nghi ca.png

Ông Võ Thành Đẹt – Phó Trưởng Công an huyện Thạnh Phú phổ biến nội dung Bộ Luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017

Tại hội nghị, đại biểu được nghe ông Võ Thành Đẹt - Phó Trưởng Công an huyện phổ biến một số điểm mới của Bộ Luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Theo đó, Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3, và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018; gồm 26 chương với 426 điều, chia thành 3 phần. Bộ Luật tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp của Đảng theo tinh thần đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội; tôn trọng và bảo đảm thực thi các quyền con người, quyền công dân; khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm.

hoi nghi ca1.png

Đại biểu tham dự Hội nghị

Ngoài ra đại biểu còn được phổ biến các nội dung của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trên địa bàn huyện về các quy định của Bộ Luật hình sự năm 2015; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Tiếp cận thông tin năm 2016. Trên cơ sở đó các phòng, ban ngành huyện sẽ tổ chức triển khai trong cơ quan, đơn vị mình; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn./.

12/4/2017 2:00 PMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Thạnh Phú triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm Thạnh Phú triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm
       Ngày 15.01.2015, Công an huyện Thạnh Phú tổ chức tổng kết đợt ra quân thực hiện kế hoạch tấn công trấp áp tội phạm trộm cắp tài sản từ ngày 01.11.2014 đến ngày 15.12.2014.

anh hop tan cong tan ap toi pham.png

       Trong đợt ra quân có 6 vụ phạm pháp hình sự về trộm cắp tài sản được phát hiện, tăng 1 vụ so với thời gian liền kề, chủ yếu ở các địa bàn Giao Thạnh, Mỹ An, An Điền, Tân Phong và Thị trấn Thạnh Phú. Ngoài ra, còn phát hiện 3 vụ trộm cắp vặt ở các xã Phú Khánh, Đại Điền và Thị trấn Thạnh Phú.

       Cũng trong dịp này, Công an huyện đã triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ Tết nguyên đán Ất Mùi 2015 từ ngày 16.01 đến ngày 15.3.2015.

       Qua đó, tập trung lực lượng đấu tranh các băng nhóm cướp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, lưu manh côn đồ tụ tập đánh nhau gây mất an ninh trật tự; đối tượng có quyết định truy nã; đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đối tượng có tiền án, tiền sự, ….

       Đồng thời, đấu tranh với tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, tội phạm trốn thuế, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm,…Ngoài ra, còn đấu tranh với đối tượng vi phạm qui định về trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy; vi phạm các qui định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, sử dụng pháo, ……​


1/16/2015 5:00 PMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Họp mặt doanh nghiệp và tuyên dương người nộp thuếHọp mặt doanh nghiệp và tuyên dương người nộp thuế
Ngày 10/6/2016, UBND huyện Thạnh Phú tổ chức họp mặt doanh nghiệp năm 2016 và tuyên dương người nộp thuế năm 2015. Ông Võ Văn Ánh, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Minh Cảnh, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy đến dự.

nopthue2016.png

Ảnh: Bí thư Huyện ủy Nguyễn Minh Cảnh trao giấy khen cho các doanh nghiệp và cá nhân thực hiện tốt chính sách thuế

Năm 2015, toàn huyện thu thuế các loại được gần 39 tỷ đồng, đạt trên 110% chỉ tiêu pháp lệnh. Kết quả trên là nhờ sự nổ lực của ngành thuế huyện, ý thức của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn ngày càng được nâng cao, tham gia thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lâm Văn Tân, Chủ tịch UBND huyện biểu dương và ghi nhận những thành tích đạt được trong năm qua. Đồng thời, mong muốn trong năm 2016 này, các doanh nghiệp và cá nhân tiếp tục chấp hành chính sách pháp luật về thuế, phát huy truyền thống thực hiện tốt chính sách thuế trong thời gian tới; tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, cá nhân khác cùng tham gia thực hiện.

Dịp này, huyện có 64 doanh nghiệp và cá nhân được các cấp khen thưởng thực hiện tốt chính sách về thuế của người nộp thuế năm 2015, trong đó Tổng Cục thuế tặng 02 giấy khen, Cục thuế tỉnh Bến Tre tặng 05 giấy khen và UBND huyện tặng 57 giấy khen./.

6/15/2016 8:00 AMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Ban trị sự phật giáo huyện tổ chức lễ đón nhận giáo chỉ tấn phongBan trị sự phật giáo huyện tổ chức lễ đón nhận giáo chỉ tấn phong
Ngày 01/4/2018, tại chùa Phước Khánh, thị trấn Thạnh Phú, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện tổ chức Lễ đón nhận giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho Tăng, Ni trên địa bàn huyện.

Đến dự buổi Lễ có Đại Đức Thích Trí Thọ, Ủy viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, Thượng tọa Thích Huệ Đức -Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể huyện, các địa phương và đông đảo các Tăng, Ni, Phật tử nơi có Tăng, Ni được tấn phong giáo phẩm về tham dự.

trao an chi.png 

 Ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện, phát biểu tại buổi Lễ

 Thượng tọa Thích Huệ Đức - Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bến Tre trao Quyết định Tấn phong Giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho Thượng tọa Thích Thiện Hạnh, Trụ trì chùa Phước Khánh thị trấn Thạnh Phú – Trưởng ban Trị sự Phật giáo Việt Nam huyện, Thượng tọa Thích Minh Hải - Trụ trì chùa Phú Bửu, xã Phú Khánh và Ni sư Thích Nữ Diệu Linh - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Linh xã Tân Phong.

 trao an chi1.png

    Thượng tọa Thích Huệ Đức trao ấn chỉ tấn giáo phong cho Tăng, Ni trên địa bàn huyện

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện mong rằng: Mỗi vị chức sắc được tấn phong giáo phẩm cần phát huy vai trò, uy tín của mình để góp tiếng nói và hướng dẫn tín đồ hoạt động phù hợp với Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nội quy Ban Tăng sự; quy chế hoạt động Phật sự của Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là Luật tín ngưỡng tôn giáo. Hướng dẫn Phật tử thực hiện đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân; tham gia tốt phong trào Cách mạng ở địa phương do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phát động; đặc biệt là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hoá ở khu dân cư; xây dựng nông thôn mới; xây dựng cơ sở thơ tự văn hoá; sống "tốt đời ,đẹp đạo"; tham gia tích cực công tác từ thiện - xã hội; xoá đói, giảm nghèo; thực hiện đường hướng hành đạo " Đạo pháp - dân tộc - Chủ nghĩa xã hội"; góp phần thực hiện an sinh xã hội vì mục tiêu xây dựng "Nước Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện.

Thay mặt các vị Tăng, Ni được tấn phong giáo phẩm, Thượng tọa Thích Thiện Hạnh chân thành cảm ơn sự quan tâm của Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, các cấp chính quyền đồng thời hứa cùng với các vị chức sắc trên địa bàn huyện thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình và hướng dẫn phật tử chấp hành tốt Hiến chương của Giáo hội cũng như pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo./.

4/10/2018 10:00 AMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Thạnh Phú lần thứ X,  nhiệm kỳ 2018 – 2023Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Thạnh Phú lần thứ X,  nhiệm kỳ 2018 – 2023
Ngày 27/6/2018, huyện Thạnh Phú tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Bà Nguyễn Thị Kim Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre, ông Trần Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng 166 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 12.000 hội viên, nông dân trong huyện về tham dự.

dh nd.png

Ảnh: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Với vai trò định hướng, dẫn dắt và tổ chức phong trào; nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân các cấp trong huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi sản xuất, xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện. Đến nay, đã xây dựng được 15 tổ liên kết, 76 tổ hợp tác và 05 HTX lúa, xoài, dừa, tôm hoạt động hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho nông dân.

Thông qua phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" 5 năm qua, Hội cho ra đời gần 270 mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp. Gần 5.900 hộ được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt tỷ lệ trên 30% tổng số hộ đăng ký, trong đó có 08 hộ đạt cấp Trung ương.

dh nd1.png 

Ảnh: Đại biểu tham dự Đại hội

Cán bộ, hội viên còn tích cực giúp nông dân nghèo bằng nhiều hình thức như khoa học kỹ thuật, cây con giống, ngày công lao động hay giải quyết việc làm cho nông dân. Đồng thời, làm tốt vai trò cầu nối, tín chấp, giúp hơn 6.200 lượt hội viên, nông dân vay vốn, phát triển kinh tế với tổng số tiền hơn 180 tỷ đồng. Qua đó, có hơn 1.100 hộ nông dân thoát nghèo, tăng hộ nông dân khá giàu.

Trong xây dựng NTM, nông dân đã tự nguyện hiến gần 26.000m2 đất, hơn 3.700 ngày công lao động và gần 13 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, sửa chữa, xây mới hơn 45,7km đường giao thông, gần 40 cầu, cống, 37 phòng học cùng hàng chục km kênh mương nội đồng… góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng thành công 03 xã NTM là Đại Điền, Quới Điền và An Nhơn..

dhnd2.png 

Ảnh: Ban Chấp hành Hội khóa mới ra mặt, hạ quyết tâm

Bên cạnh việc tăng cường cán bộ hỗ trợ cơ sở, Hội Nông dân huyện quan tâm nhiều hơn đến nâng cao chất lượng hoạt động các chi, tổ hội. Hiện toàn huyện có 107 chi hội ấp, khu phố, hơn 430 tổ hội. Qua khảo sát, đánh giá hàng năm, 18/18 cơ sở Hội đều đạt vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng 05 bằng khen…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trần Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các cấp Hội trong huyện cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục nhằm thu hút, tập hợp đông đảo nông dân tham gia vào tổ chức Hội. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, hội viên, nông dân được học tập nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tiếp cận thị trường, trở thành chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM. Bên cạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, nhất là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi", xây dựng NTM, "Đồng Khởi mới", "Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp"… kịp thời tôn vinh, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến… Đặt biệt, quan tâm vận động hỗ trợ hội viên, nông dân tham gia và phát triển các loại hình kinh tế hợp tác trên cơ sở 06 sản phẩm nông nghiệp chủ lực đã được huyện xác định là cây lúa, dừa, xoài, con tôm, bò và gia cầm…

 dhnd3.png

Ảnh: Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Kim Nguyệt trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Đại hội đã bầu BCH Hội Nông dân huyện lần thứ X gồm 30 thành viên, bầu 28 đồng chí vào đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên. Ông Lê Văn Thơm tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thạnh Phú nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh Bến Tre, UBND huyện khen thưởng cho 9 tập thể và 9 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân huyện nhiệm kỳ 2012 – 2017./.


7/2/2018 11:00 AMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của  Bộ trưởng Bộ Công an Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của  Bộ trưởng Bộ Công an
Ngày 22.3.2018, Công an huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 ngày 19.8.2013 của  Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 – 2018. Ông Đào Công Thương, Chủ tịch UBND huyện đến dự.

catp.png

Ảnh: Đại biểu dự hội nghị

          05 năm qua, phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" được Đảng ủy – Ban Chỉ huy Công an huyện quan tâm và duy trì thường xuyên đồng thời gắn với cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Luôn chú trọng việc xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, xem đây là nhân tố tích cực làm nòng cốt thúc đẩy các phong trào. Đơn vị đã xây dựng được 05 tập thể và 10 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào.

          Từ việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với thực hiện các phong trào, các cuộc vận động trong Công an nhân dân đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tạo được động lực mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác bảo đảm an ninh trật tự có những bước chuyển tích cực.

          Trong nhiều năm qua, trật tự xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững ổn định; phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội có lúc tăng, giảm ở từng thời điểm nhưng nhìn chung đã được kiềm chế. Tỷ lệ điều tra khám phá án từ năm 2013 đến nay đều từ 80% trở lên; công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; bắt đối tượng truy nã đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Các tụ điểm tệ nạn xã hội được chủ động triệt xóa nhanh, không để kéo dài, gây bức xúc trong dư luận,…

​ catpp.png

Ảnh: Ông Đào Công Thương, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

          Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Công Thương, Chủ tịch UBND huyện lưu ý một số nội dung trọng tâm mà lực lượng Công an huyện; các xã, thị trấn cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới: Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện phải thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị và Công an cơ sở trong thực hiện phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy"' Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh làm tốt công tác xây dựng, phổ biến học tập, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến làm nòng cốt trong việc thực hiện phong trào, từ đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, là tấm gương để những đồng chí khác học tập, noi theo. Tổ chức tốt các hình thức lấy ý kiến góp ý, sự hài lòng của các tổ chức và người dân đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở trong mối quan hệ, tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan đến các tổ chức, cá nhân, về tinh thần phục vụ nhân dân, tinh thần trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện và quá trình thực hiện nhiệm vụ,…

          Dịp này, có 11 tập thể, cá nhân được Công an tỉnh, UBND huyện tặng giấy khen với thành tích xuất sắc qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013 - 2018./.

3/23/2018 2:00 PMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Thạnh Phú: Gần 15.000 người tham gia BHYT tự nguyện nhân dân năm 2014Thạnh Phú: Gần 15.000 người tham gia BHYT tự nguyện nhân dân năm 2014
Ngày 11/3/2015, UBND huyện Thạnh Phú tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vu BHYT tự nguyện nhân dân năm 2015. Ông Huỳnh Kim Quân, Giám đốc BHXH tỉnh Bến Tre, ông Đào Công Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự.

Năm 2014, toàn huyện có gần 15.000 người tham gia BHYT tự nguyện, đạt tỷ lệ 22,2% đối tượng phải vận động tham gia. Trong đó, có 1.750 người tham gia BHYT hộ cận nghèo, đạt 33,3% so với đối tượng hộ cận nghèo phải tham gia BHYT. Nâng tổng số đến nay, toàn huyện có gần 80.000 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 62,7% dân số. Một số địa phương có tỷ lệ tham gia BHYT tự nguyện nhân dân đạt khá như: Thị trấn Thạnh Phú gần 90%, An Qui hơn 85%, Mỹ Hưng gần 80%. Thấp nhất là các xã Thạnh Hải, Phú Khánh, An Nhơn và An Điền đạt từ 42% đến 56%.

Trong năm qua, ngoài sự tham gia của người dân, huyện còn vận động Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi TP. Bến Tre và một số ngành, đoàn thể huyện tài trợ hơn 730 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn một số xã, trị giá hơn 170 triệu đồng. 

bao biem tinh nguyen 2015.png

Ảnh: Giám đốc BHXH Bến Tre Huỳnh Kim Quân tặng giấy khen cho

các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT năm 2014

Đạt được kết quả trên là nhờ BHXH huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức các nội dung có liên quan đến BHYT; đồng thời, phối hợp chặc chẻ với các ban ngành đoàn thể huyện, xã thị trấn thực hiện có hiệu quả công tác vận động, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong tham gia BHYT.

Năm 2015 này, huyện Thạnh Phú tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Từ đó, giúp đối tượng thấy được quyền lợi khi tham gia BHYT hộ gia đình. Đồng thời, giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn, phấn đấu đạt mục tiêu có 18.000 người tham gia BHYT tự nguyện vào cuối năm.

Dịp này, BHXH tỉnh Bến Tre khen thưởng cho 5 tập thể và 7 cá nhân hoàn thành tốt công tác BHXH, BHYT năm 2014./.​

3/17/2015 10:00 AMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Khánh thành cầu Rạch Câu ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh HảiKhánh thành cầu Rạch Câu ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải
Ngày 16/6/2018, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú phối hợp với Nhà tài trợ tổ chức lễ khánh thành cầu Rạch Câu, ấp Thạnh Thới B.

Anh hùng lao động Trịnh Văn Y - Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật cầu đường Bến Tre, ông Mai Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự.

khanh thanh cau.png 

Ảnh: Các đại biểu tham quan cầu Rạch Câu

Sau hai tháng thi công, cầu Rạch Câu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ cho hàng chục hộ dân và học sinh nơi đây đi lại được dễ dàng hơn. Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có chiều dài 32 mét, ngang 2,3 mét, với tổng kinh phí trên 170 triệu đồng. Thông qua Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Bến Tre vận động, gia đình bà Võ Thị Ngọc Nga, ở Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 150 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân ở đây đóng góp xậy dựng.

khanh thanh cau 1.png 

Ảnh: Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho Nhà tài trợ

Dịp này, UBND tỉnh Bến Tre tặng Bằng khen cho Nhà tài trợ, với thành tích ủng hộ vật chất xây dựng giao thông nông thôn ở huyện Thạnh Phú.


6/19/2018 9:00 AMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ; Trao Huân chương Độc lập và Kỷ yếu Bà mẹ Việt Nam anh hùngKỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ; Trao Huân chương Độc lập và Kỷ yếu Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Sáng ngày 25/7/2017, tại TTVH huyện, UBND huyện Thạnh Phú long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2017, trao tặng Huân chương Độc lập và phát hành Kỷ yếu Bà mẹ Việt Nam anh hùng huyện Thạnh Phú.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre Trần Dương Tuấn, Giám đốc Sở NN&PTNT Bùi Văn Lâm, Giám đốc Sở KHCN Lâm Văn Tân, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Trần Duy Phương cùng lãnh đạo huyện, các xã, thị trấn, Mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân các Mẹ về tham dự.

le 27.7.png 

Ảnh: Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương đọc diễn văn tại buổi lễ

Đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương nhấn mạnh: Vì nền độc lập – tự do và thống nhất, phồn vinh của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc ta đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc sống mình cho đất nước, đã ngã xuống trên chiến trường hoặc khi trở về đã mang trên mình thương tật suốt đời. Các thế hệ người Việt Nam sẽ luôn luôn tự hào và nguyện sống xứng đáng với những hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

Với huyện Thạnh Phú, trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đã có hàng vạn người con thân yêu hiến dâng máu xương cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, nhiều người mãi nằm lại trên các chiến trường. Trong mất mát, hy sinh to lớn ấy, có nỗi đau tột cùng của những người vợ mất chồng, người mẹ mất con… Kết thúc cuộc chiến, toàn huyện có 3.269 liệt sĩ, hơn 980 thương, bệnh binh và hàng ngàn người có công. Đặc biệt, huyện có 609 bà mẹ được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", hiện còn sống 42 mẹ…

le 27.7.1.png 

Ảnh: Lãnh đạo tỉnh, huyện cùng đông đảo đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Nhấn mạnh đến sự cống hiến to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng trong cảnh nước mất nhà tan mãi là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau, Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương nêu bật những hình ảnh của các Mẹ không ngại gian nguy, đào hầm nuôi dấu cán bộ, chèo ghe đưa chiến sĩ sang sông; bị giặc bắt, giam cầm, tra tấn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, giữ vững khí tiết cách mạng. Rất nhiều Mẹ tiễn chồng, tiễn con ra đi phải nuốt nước mắt vào lòng khi những người thân yêu vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường… Những hi sinh thầm lặng đó của các Mẹ đã góp phần làm nên truyền thống vẻ vang, tô đậm thêm những trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam…

Tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây", ngày 25/8/2016 Huyện ủy quyết định thành lập Ban biên soạn "Kỷ yếu Bà mẹ Việt Nam anh hùng huyện Thạnh Phú" để lưu truyền và giáo dục cho các thế hệ.

le 27.7 2.png 

Ảnh: Quý Mẹ Việt Nam anh hùng tham dự buổi lễ

Sau thời gian tiến hành sưu tầm, biên soạn, bằng sự nỗ lực và quyết tâm chính trị cao, quyển Kỷ yếu đã hoàn thành với 408 trang, khổ 14x24cm, được in màu trên giấy dày đẹp. Bố cục Kỷ yếu gồm 3 phần chính: Phần 1 là Lời giới thiệu, Phần 2 là thông tin chi tiết 609 Bà mẹ Việt Nam anh hùng huyện Thạnh Phú theo từng xã, thị trấn. Phần 3 là phụ lục các Quyết quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Việc ra mắt và trao tặng Kỷ yếu thể hiện tấm lòng tri ân và tôn vinh đối với sự hy sinh to lớn của quý Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Có mặt tại buổi lễ, Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tường, 96 tuổi ở xã Mỹ Hưng không dấu được xúc động và cảm ơn Đảng và Nhà nước ghi nhận công lao của Mẹ và gia đình. "Chiến tranh đã cướp đi hai người con của mẹ mãi mãi, đó là mất mát không gì bù đắp được, nhưng thật hãnh diện và ấm lòng khi được đóng góp công sức cho quê hương, được mọi người quan tâm chăm sóc" – Mẹ Tường chia sẻ.

Trong đợt kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng đã ra quyết định tặng thưởng Huân chương độc lập cho các gia đình có một con duy nhất hoặc có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập dân tộc. Trong đó, huyện ta có 02 gia đình nhận thưởng Huân chương độc lập hạng nhì và 27 gia đình nhận Huân chương độc lập hạng ba. Qua đó, thể hiện sự tôn vinh và biết ơn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta đối với những cống hiến to lớn của các gia đình có nhiều người con đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc...

Ông Võ Văn Thống ở xã Thới Thạnh là cháu của liệt sĩ Nguyễn Văn Nhàn và Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chính (một trong hai gia đình được tặng thưởng Huân chương độc lập hạng nhì - có 04 người là liệt sĩ) bày tỏ niềm tự hào về truyền thống của gia đình khi vinh dự được Đảng và Nhà nước ghi nhận. "Chắc chắn đây sẽ là động lực lớn để tôi tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống, nêu tấm gương sáng về gia đình người có công trong thời kỳ mới, có nhiều đóng góp cho xã hội" – Ông Thống nói.

Với hơn 7.500 người có công và thân nhân người có công trên địa bàn, thời gian qua, cùng với Đảng và Nhà nước, huyện ta đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng, đặc biệt là phát động rộng mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" nhận được sự đồng tình và tích cực hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Trong 4 năm qua, toàn huyện đã xây dựng và trao tặng hơn 550 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời, cha mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, con liệt sĩ mồ côi được các tổ chức, cá nhân thăm hỏi, chăm sóc kịp thời…

Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương khẳng định: Đạo nghĩa của dân tộc đòi hỏi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác "Đền ơn đáp nghĩa" đối với những người, những gia đình có công với nước. Đồng thời, mong muốn và kêu gọi các cấp, các ngành thực hiện tốt hơn nữa chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho người có công và con em của họ; giúp đỡ thiết thực và có hiệu quả các gia đình chính sách về vật chất và tinh thần, nhất là những gia đình còn nhiều khó khăn trong cuộc sống có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư….

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo tỉnh, huyện lần lượt trao 29 Huân chương độc lập hạng nhì, hạng ba cho các gia đình; đồng thời, trao tặng quyển Kỷ yếu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho các Mẹ. Qua đó, thể hiện tấm lòng tri ân và tôn vinh đối với sự hy sinh to lớn của các gia đình thương binh – liệt sĩ, quý Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Thạnh Phú cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. • Sau đây là một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm:
  le 27.7.3.png 
    
  nh: Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trần Dương Tuấn trao Huân chương Độc lập cho các gia đình
   
  le 27.7 4.png
 • Ảnh: Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn trao Huân chương Độc lập cho các gia đình

7/26/2017 2:00 PMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng giao thông nông thônTriển khai kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng giao thông nông thôn
Chiều ngày 31/8/2018, tại Hội trường UBND huyện, trên 250 đồng chí là lãnh đạo HU, HĐND, UBND, thủ trưởng các ban ngành đoàn thể huyện, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND, trưởng các đoàn thể xã thị trấn và Bí thư chi bộ ấp, khu phố về tham dự hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng giao thông nông thôn của huyện, giai đoạn 2018 - 2020.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2018 - 2020, huyện tập trung đầu tư tiêu chí số 2 về giao thông cho 01 xã đủ điều kiện xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 là Thới Thạnh, 01 xã điểm trong phong trào xây dựng giao thông nông thôn là An Điền và 12 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, không phải đô thị gồm Phú Khánh, Tân Phong, Hòa Lợi, Mỹ Hưng, Mỹ An, Bình Thạnh, An Thạnh, An Thuận, An Qui, Giao Thạnh, Thạnh Phong và Thạnh Hải; với tổng số trên 58 km đường, kinh phí dự kiến trên 150 tỷ đồng. Trong đó, xã Thới Thạnh có tổng chiều dài xây dựng trên 16 km, kinh phí dự kiến khoảng 59 tỷ đồng. Xã An Điền, xây dựng 1,8 km, kinh phí dự kiến khoảng 10 tỷ đồng. 12 xã như đã nói ở trên sẽ có tổng chiều dài xây dựng là 40,6km, tổng kinh phí dự kiến gần 82 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có 10 xã đăng ký xây dựng giao thông nông thôn theo Đề án 3333 của tỉnh là Phú Khánh, Tân Phong, Hòa Lợi, Mỹ Hưng, Bình Thạnh, An Thạnh, An Qui, An Điền, Thạnh Phong và Thạnh Hải; với tổng chiều dài gần 31 km, kinh phí dự kiến trên 116 tỷ đồng.

Thống nhất áp dụng cho mặt đường là bê tông xi măng. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ vật liệu xây dựng chính và cả chi phí vận chuyển vật liệu đến công trình. Cộng đồng dân cư hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, huy động nguồn lực san lắp mặt bằng, chuẩn bị nền hạ theo tiêu chuẩn qui định, thuê máy móc thiết bị và đảm bảo các nguồn lực còn lại để tổ chức triển khai thực hiện.

ntm9-2018.png 

Ảnh: Nhiều công trình GTNT được thực hiện theo phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm" (ảnh QV)

Tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe triển khai kế hoạch của Ban Dân vận Huyện ủy tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào "Nhà nước và Nhân dân cùng làm" trong xây dựng giao thông nông thôn, giai đoạn 2018 – 2020.

Nhiều ý kiến của đại biểu thảo luận, nêu lên những thuận lợi, khó khăn cũng như đề xuất thêm giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch.

 Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Văn Hùng phát biểu chỉ đạo những nội dung trọng tâm tập trung thực hiện trong thời gian tới: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng tổ NDTQ và hộ dân để nắm chủ trương chung và có sự đồng thuận. Các cấp, các ngành phải xem công tác xây dựng giao thông nông thôn là nhiệm vụ chung của huyện, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình thực hiện. Tất cả các công trình phải lấy ý kiến nhân dân xem hướng tuyến thế nào cho phù hợp, phải công khai, minh bạch tất cả các nguồn vốn để nhân dân biết, phải chú ý đến chất lượng công trình. Các ngành chức năng cần hỗ trợ kịp thời khi địa phương gặp khó khăn, vướng mắc. 


9/4/2018 3:00 PMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Họp mặt kỷ niệm 59 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi và 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Họp mặt kỷ niệm 59 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi và 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngày 31.01.2019, Huyện ủy tổ chức họp mặt kỷ niệm 59 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi 17.01.1960 – 17.01.2019 và 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03.02.1930 – 03.02.2019. Ông Trần Dương Tuấn – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đến dự.

         Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Trúc Sơn – TUV, Bí thư Huyện ủy đọc diễn văn kỷ niệm 59 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi và 89 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào ngày 03.02.1930 tại Hương Cảng Trung Quốc, đã diễn ra hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản trong nước thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu một móc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và đạt nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ nước kém phát triển nước ta đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình trên thế giới, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, vị thế của Việt Nam ngày càng được quốc tế đánh giá cao, coi trọng.

Ở Thạnh Phú từ khi Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện ra đời vào cuối năm 1930 tại xã Phú Khánh, đến khi Huyện ủy được thành lập vào tháng 07 năm 1945, Đảng bộ huyện đã dẫn dắt và lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh kiên cường, mưu trí, góp phần thực hiện thắng lợi 02 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và đi lên xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với sự nổ lực phấn đấu không ngừng, Đảng bộ và nhân dân trong huyện từng bước chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu làm cho diện mạo quê hương ngày thêm khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên.

           Cách đây 59 năm, vào ngày 17.01.1960, trên quê hương Bến Tre đã diễn ra một sự kiện vô cùng quan trọng. Đó là cuộc nổi dậy đồng loạt của toàn dân Bến Tre đứng lên diệt ác, phá kiềm, phá vỡ đồn địch, mở đầu cho phong trào Đồng Khởi ở miền Nam trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Sự kiện ấy đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam nói chung, tỉnh Bến Tre nói riêng như một anh hùng ca bất diệt. Thắng lợi của phong trào Đồng Khởi ở Bến Tre có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đã chứng minh tính đúng đắn và kịp thời của Trung ương Đảng và đường lối cách mạng Miền Nam, sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân Bến Tre trong hoàn cảnh lúc bấy giờ. Đây là một điển hình mẫu mực về quan điểm "Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng" và quan điểm "Chiến tranh nhân dân" của Đảng ta.

 hu 2019.png

Ảnh: Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn đọc diễn văn kỷ niệm

Năm 2019, có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ nên đòi hỏi quyết tâm và nổ lực của từng cán bộ, công chức, từng đảng viên, từng ngành, địa phương và nổ lực của người dân Thạnh Phú. Thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn yêu cầu: "Tất cả phải cùng nhau hành động và cùng theo đuổi "tầm nhìn" chiến lược; đồng tâm thay đổi Thạnh Phú, biến huyện nhà từ một huyện có lịch sử đáng tự hào nhưng còn khó, thành huyện phát triển khá, phải bằng và vượt qua các huyện bạn, thuộc top đầu các huyện trong tương lai không xa. Ông cũng kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân hãy phát huy cao độ tinh thần Đồng Khởi năm xưa, bằng hành động cho phong trào Đồng Khởi hôm nay; quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng được Huyện ủy đề ra trong năm 2019, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XI".

Bí thư Huyện ủy cũng mong mõi quý Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình và các đồng chí nhận huy hiệu Đảng tùy điều kiện cụ thể mà tiếp tục đóng góp cho Đảng, cho sự nghiệp cách mạng để mãi mãi xứng đáng là người đảng viên trung kiên của Đảng góp sức mình vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu và cộng đồng.

hu1 2019.png 

Ảnh: Ông Trần Dương Tuấn – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân gia đình của quí Mẹ.

Cũng tại buỗi họp mặt, Huyện ủy đã công bố quyết định và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên đến niên hạn đợt 3.02.2019. Đợt này, huyện có 27 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 18 đảng viên nhận 30 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận 40 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận 45 tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận 50 năm tuổi Đảng và 01 đảng viên nhận 65 năm tuổi Đảng.

          UBND huyện công bố quyết định của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 3 mẹ và trao tặng 03 Huân chương độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ. Như vậy, đến nay toàn huyện có 643 Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 34 mẹ còn sống.

          Trước đó, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện và cán bộ, công chức, viên chức ngành huyện đã đến thấp hương, kính Viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện./. 


2/11/2019 3:00 PMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Đảng bộ thị trấn Thạnh Phú sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020Đảng bộ thị trấn Thạnh Phú sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày 05/12/2017, Đảng bộ thị trấn Thạnh Phú tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được qua hơn hai năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là đơn vị được Huyện ủy chọn làm điểm tổ chức hội nghị để Đảng bộ các xã rút kinh nghiệm. Đến dự có ông Bùi Văn Chương, Tỉnh ủy viên, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre, ông Nguyễn Trúc Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

hoi nghi dang vien thi tran.png 

  Ảnh: Các đại biểu tham dự hội nghị

 Trong nửa nhiệm kỳ qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng thời tiết diễn biến phức tạp, hạn mặn kéo dài, dịch bệnh phát sinh, nhưng Đảng bộ và nhân dân thị trấn đã thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt trên 65%. Kinh tế tiếp tục phát triển, chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo hướng thích nghi với thổ nhưỡng, năng suất, chất lượng, đời sống của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm kéo giảm từ 2 đến 3%. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội hơn 1.100 tỷ đồng. Tiếp tục nâng chất các tiêu chí đô thị loại V và triển khai thực hiện các tiêu chí loại IV, phấn đấu đến năm 2020 đạt 70% tiêu chí đô thị loại IV. Văn hóa xã hội được duy trì và có bước phát triển. Quốc phòng an ninh  được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cũng được quan tâm, nửa nhiệm kỳ qua, đã kết nạp 28 đảng viên mới, đạt gần 60% so với nghị quyết cả nhiệm kỳ. Các ngành đoàn thể hàng năm đều đạt vững mạnh.

Hội nghị tiến hành lấy phiếu tín nhiệm cấp ủy và các trưởng ngành đoàn thể, thông qua Nghị quyết bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn những năm tiếp theo.

hoi nghi dang vien thi tran.png 

Ảnh: Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trúc Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Thị Trấn Thạnh Phú cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới đó là Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo huy động cao nhất mọi nguồn lực từ nhà nước, nhân dân, các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là quan tâm thực hiện tốt hai chương trình, Chương trình số 10 về "Đồng Khởi khởi nghiệp" và phát triển doanh nghiệp, thực hiện tốt Chỉ thị 13 của Tỉnh ủy về huy động các nguồn lực phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng, gắn liền với xây dựng đô thị. Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, quan tâm hơn nữa việc chăm lo giáo dục, xây dựng con người có nhân cách, tri thức, lối sống tốt đẹp, nhất là thế hệ trẻ, trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát động phong trào giúp nhau làm giàu chính đáng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa. Cần có giải pháp cụ thể để củng cố, nâng chất hoạt động của hệ thống chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trước mắt, có giải pháp khắc phục nhanh những hạn chế, khuyết điểm của hệ thống chính trị được chỉ rõ trong báo cáo. Tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Tập trung xây dựng chính quyền đô thị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo, giải quyết kịp thời những tranh chấp mâu thuẩn của nhân dân, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giũ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, điều hành và giữ vững đoàn kết nội bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu qủa Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hoạch số 35 của Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2015 -2020./.


12/6/2017 8:00 AMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Mô hình camera an ninh ở xã Phú KhánhMô hình camera an ninh ở xã Phú Khánh
Xã Phú Khánh có địa bàn rộng, tiếp giáp với xã Quới Điền, Đại Điền của huyện Thạnh Phú; xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam và có bến đò ngang qua xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm. Dù tình hình an ninh trật tự ổn định nhưng tình trạng trộm cắp tài sản, tệ nạn ma túy, đánh bạc, tai nạn và va chạm giao thông ngày một tăng.

Đầu năm 2018, từ nguồn vận động xã hội hóa, xã đã đầu tư mua 7 camera gắn ở các giao lộ, ngã tư và các tuyến đường chính, trong đó ưu tiên gắn ở những khu vực phức tạp về an ninh trật tự. Ngoài ra, một số hộ dân có điều kiện đã tự trang bị, lắp đặt tại gia đình mình. Qua thời gian triển khai thực hiện đem đến tín hiệu tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.

          Ông Võ Quốc Trung, Trưởng Công an xã cho biết từ đầu năm 2018 đến nay qua hệ thống camera đã giúp công an phá thành công 4 vụ trộm cắp vặt như bia, kiểng và gà, đã trả lại tài sản cho bị hại.

camera.png 

Ảnh: Hệ thống camera gắn trước nhà ông Tài

          Điển hình là vụ mất 03 con gà của ông Phan Văn Tài, 50 tuổi, ở ấp Phú Hòa. Ông Tài làm công việc lấy nước đá rồi bán lại cho các hộ buôn bán và người dân có nhu cầu nên từ sáng sớm đã rời khỏi nhà, vợ ông bán gạo ở chợ Phú Khánh nên không ai trông nhà. Lợi dụng điều này, vào sáng ngày 08.5.2018, đối tượng vào nhà bắt trộm 03 con gà; tuy nhiên nhờ hệ thống camera gắn trước cửa nhà, ông nhanh chóng nhận lại tài sản bị mất, ông Tài phấn khởi cho biết: "nhờ có camera an ninh, công an phát hiện được đối tượng, sau tôi có tìm lại được mấy con gà, tôi thấy gắn camera an ninh này rất hiệu quả, rất có ích cho bà con".

          Cũng qua truy xuất camera, Công an xã đã mời gọi, giáo dục trên 30 đối tượng chạy xe lạng lách, đánh võng hoặc khi nhận thấy có gắn hệ thống camera thì người dân chấp hành Luật Giao thông nghiêm chỉnh hơn. Ngoài ra, nhờ camera ghi lại cảnh một vụ đánh nhau gần đây giúp ích rất nhiều cho công an xã trong điều tra khám phá án, xử lý đúng người đúng tội.

          Ông Trung cho biết thêm: "Qua 01 thời gian thực hiện mô hình camera an ninh thì tình hình trộm cắp tài sản được kéo giảm, người dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông hơn. Sắp tới, Công an xã tiếp tục tham mưu nhân rộng mô hình, lắp thêm một số camera ở những nơi có tình hình an ninh trật tự phức tạp, đồng thời vận động người dân có điều kiện tự trang bị lắp đặt tại nhà, góp phần phát huy tối đa hiệu quả mô hình".

          Thiết nghĩ, đây là mô hình hay cần được quan tâm triển khai thực hiện tốt hơn nữa trên địa bàn xã và nhân rộng ở các địa phương khác trong huyện nhằm phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới; đồng thời góp phần thực hiện đạt tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh trong xây dựng xã nông thôn mới ở Phú Khánh./.


8/17/2018 7:00 AMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em”Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em”
Ngày 14.03.2019, UBND huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em” trên địa bàn huyện năm 2019.

Năm 2019, huyện sẽ mở 170 lớp dạy bơi cho học sinh các trường trên địa bàn. Chọn xã Giao Thạnh, Đại Điền và Thị trấn Thạnh Phú xây dựng mô hình trẻ em toàn xã biết bơi. Trường TH Thị trấn Thạnh Phú, TH Giao Thạnh, THCS Giao Thạnh và THCS Mỹ An thực hiện mô hình học sinh toàn trường biết bơi.

          Đồng thời, chú trọng tuyên truyền lợi ích, tác dụng Đề án "Phổ cập bơi phòng, chống tai nạn cho trẻ em" nâng cao nhận thức cho các đối tượng. Tuyên truyền sử dụng các trang thiết bị an toàn để phòng, chống đuối nước cho trẻ em như: mặc áo phao, phao cứu sinh khi tham gia giao thông thủy; trẻ em khi tắm, bơi trên ao hồ, sông rạch,…phải có người lớn giám sát.

          Được biết, năm 2018 huyện đã mở 130 lớp dạy bơi cho trên 2.600 học sinh các Trường TH và THCS, đã kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho gần 700 học sinh đạt chuẩn phổ cập bơi. Ngoài ra, huyện đã triển khai thí điểm mô hình toàn trường biết bơi cho trên 1.300 học sinh 02 Trường TH Đại Điền và THCS Thị trấn Thạnh Phú.

pcboi.png 

Ảnh: Ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu

          Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân yêu cầu các ngành, các địa phương và lãnh đạo các trường cần quan tâm một số vấn đề như: trong thực hiện Đề án phải chú trọng đến trẻ em, học sinh ở vùng sâu vùng xa; cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của cơ quan chức năng, gia đình và xã hội; đặt vấn đề an toàn cho học sinh tham gia các lớp phổ cập bơi lên hàng đầu; trong thực hiện Đề án phải có sự gắn kết với nhau trong thực hiện theo tinh thần địa bàn giúp địa bàn, trường giúp trường,…

          Dịp này, UBND huyện đã thông qua Quyết định kiện toàn Ban quản lý thực hiện Đề án Phổ cập bơi huyện Thạnh Phú giai đoạn 2015 – 2020 gồm 01 Trưởng ban, 03 Phó Trưởng ban và 05 thành viên./.

 


3/18/2019 7:00 AMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Ni sư Thích nữ Diệu Linh: Bông hoa đẹp trong vườn hoa yêu nướcNi sư Thích nữ Diệu Linh: Bông hoa đẹp trong vườn hoa yêu nước
Nhiều người trong huyện Thạnh Phú, kể cả các huyện trong tỉnh và ở một số tỉnh  miền Đông, Tây nguyên biết đến ni sư Diệu Linh là người “mát tay” trong việc hốt thuốc nam, châm cứu từ thiện; nhưng ít ai biết đến ni sư với nhiều việc làm từ thiện xã hội khác nữa. Con số thống kê sơ bộ 5 năm gần đây (2012 - 2017) lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Thấm nhuần lời Phật dạy là phụng sự chúng sanh, nên sau nhiều năm xuất gia, năm 1995 ni sư quay về quê nhà ở ấp Thạnh xã Tân Phong xin phép lập nơi thờ tự (Tịnh xá Ngọc Linh), hốt thuốc nam, châm cứu cho bà con lối xóm. "Tiếng lành đồn xa", từ 5, 10 người cho một buổi bắt mạch hốt thuốc, nay lên đến 40, 50 người. Bệnh nhân đến từ khắp nơi, trong huyện có, các huyện khác trong tỉnh có, và có cả nhiều tỉnh khác như Đồng Nai, Bình Thuận, Phú Yên..v.v… Ban đầu lúc mới lập Tịnh xá cũng chỉ mình ni sư, hiện nay số chư ni lên trên 20 vị. Hầu hết là những người trước đây có bệnh, đến Tịnh xá để hốt thuốc, rồi…. như có duyên với Phật nên tự giác ở lại để vừa tu tập, vừa cùng với ni sư làm công tác từ thiện.

Ngoài việc bắt mạch, hốt thuốc miễn phí; nhiều năm qua, Tịnh xá đã mở hai phòng riêng để châm cứu cho bệnh nhân nam và nữ, mỗi phòng 12 giường.  Đối với những bệnh nhân ở xa hoặc bệnh nặng, Tịnh xá có nơi để ở lại và lo toàn bộ cơm nước cho bệnh nhân. Ni sư Diệu Linh chia sẻ: Bác Hồ của chúng ta luôn dành tình cảm sâu sắc cho người nghèo, lúc dân đói khổ, chiều thứ bảy hàng tuần Bác đã ăn cháo để tiết kiệm thêm chút gạo cho người nghèo. Bác thường xuyên nhắc nhỡ phải coi đạo đức là gốc của con người, phải thực hành cần, kiệm….

Từ những lời dạy của Người cùng với triết lý nhà Phật, đã ăn sâu vào tâm linh của ni sư, nên ngoài việc bốc thuốc, châm cứu, sư đã làm rất nhiều việc để góp phần cho người nghèo giảm bớt khó khăn. 5 năm qua, chỉ tính riêng quà tặng là nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, hộ gặp thiên tai, bão lũ lên đến trên 7.700 phần, trị giá gần 1,6 tỉ đồng. Theo ni sư thì dân mình ở đây còn nhiều hộ nghèo, nhưng đi ngược ra các tỉnh miền Trung, ở ngoài đó bà con còn nghèo hơn nhiều vì thường xuyên bị thiên tai. Sư nhớ có lần cùng đoàn từ thiện đến Phú Yên gặp ngay trận bão lớn, nhà cửa sập và tốc mái, cây cối, trụ điện ngã la liệt, nhìn thấy cảnh mà đau trong lòng, muốn làm mọi việc có thể để cứu giúp,  nhưng sự giúp đở của mình có giới hạn. Và đó cũng là lý do vì sao mỗi năm sư đều cùng với sư cả ở Chùa Vĩnh Bửu - Mỏ Cày Bắc và các chư ni phật tử tổ chức khoảng 5 chuyến tặng quà cho hộ nghèo ngoài tỉnh. Hôm chúng tôi đến, mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi ĐakLak để tặng quà và giếng nước cho hộ nghèo.

Với ni sư Diệu Linh, mỗi một ngày mới đến là một ngày bận rộn. Buổi sáng, bắt mạch hốt thuốc cho bệnh nhân, buổi chiều thường là lo cho các hoạt động từ thiện xã hội khác. Khi thì đi khảo sát để cất nhà tình thương, khi thì đi vận động xây dựng cầu, làm lộ giao thông, làm giếng nước, tặng học bổng, học phẩm, quần áo cho học sinh nghèo, vận động tặng thuốc tây, mổ tim .v.v… 5 năm qua, đã có 28 cây cầu giao thông do ni sư vận động xây dựng ở nhiều xã trong huyện Thạnh Phú, với kinh phí trên 1,2 tỉ đồng. Xây cất 16 nhà tình thương, trị giá trên 280 triệu đồng, tặng 340 xuất học bổng 290 triệu đồng. vận động giúp 02 ca mổ tim 110 triệu đồng. Tặng 50 xe đạp cho học sinh nghèo, trị giá 50 triệu đồng. Riêng việc hốt thuốc nam miễn phí của Tịnh xá trong 5 năm qua trị giá lên đến 4,5 tỉ đồng. Tổng kinh phí của việc làm từ thiện và đóng góp cho các hoạt động xã hội của ni sư trong 5 năm gần đây trên 10 tỉ đồng.

Chính từ sự đóng góp rất lớn cho xã hội, ni sư đã được tặng nhiều bằng khen của UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh. Rất nhiều giấy tuyên dương công đức của Ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh, của Trường Trung cấp Phật học tỉnh. Đặc biệt là năm 2016, ni sư được tặng Bảng vàng vinh danh "Tâm tài đất Việt - vì sự phát triển cộng đồng" do Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Tạp chí Tinh hoa đất Việt bình chọn. Và mới đây được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tấn phong giáo phẩm ni sư, là một trong ba chư tăng, ni của huyện được đứng trong hàng giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. "Ngày được tấn phong mình rất hỗ thẹn, vì chưa giúp gì được cho nhơn sanh nhiều, việc làm của mình chỉ như hạt cát. Và sự giúp đỡ thật ra cũng chỉ là gạch nối thôi, nhơn sanh giúp thì đúng hơn, chẳng qua là mình có điều kiện đi vận động ở nhiều nơi" - Ni sư Thích nữ Diệu Linh chia sẻ.

Bác Hồ đã dạy: "thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất". Chính vì lẽ đó, ni sư tâm niệm: mình không thể làm quá nhiều việc cho xã hội thì ít ra cũng phải đóng góp công sức nhỏ bé trong điều kiện có thể để mang đến sự an vui cho một ít người. Và những gì ni sư đã làm được không phải mang đến niềm vui cho một ít người mà là rất nhiều người. Ni sư Thích nữ Diệu Linh chính là bông hoa đẹp trong vườn hoa yêu nước của huyện nhà. 


9/4/2018 3:00 PMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Triển khai công tác phòng, chống tội phạm năm 2018Triển khai công tác phòng, chống tội phạm năm 2018
Ngày 07.5.2018, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018. Bà Trần Thị Bé Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến dự; ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

qsu.png

Ảnh: Đại biểu dự hội nghị

          Năm 2017, lực lượng Công an huyện đã triển khai thực hiện 02 cao điểm tấn công trấn áp tội phạm gắn với kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự 04 huyện Cù Lao Minh và nhiều cao điểm, chuyên đề về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, lễ, tết. Đã triệt phá gần 90 điểm tệ nạn xã hội, bắt, vận động đầu thú 3 đối tượng truy nã. Bên cạnh, kiểm tra, phúc tra gần 170 lượt người sử dụng trái phép chất ma túy và có nguy cơ; kết quả phát hiện 81 người vi phạm. Bắt 01 vụ mua bán trái phép chất ma túy, thu 0,5872g ma túy tổng hợp đã khởi tố vụ án, khởi tố 01 bị can.

          Đồng thời, phối hợp phát động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gần 1.000 cuộc, có hơn 20.000 lượt người dự. Phối hợp với chính quyền địa phương củng cố, nâng chất gần 700 Tổ nhân dân tự quản, 90 Đội dân phòng và 69 Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự. Phối hợp với các lực lượng nòng cốt ở cơ sở tổ chức trên 2.200 cuộc tuần tra vũ trang, mật phục.

          Trong năm qua, trên địa bàn huyện không xảy ra các trường hợp mua bán người. Công an huyện đã làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng trong diện quản lý sưu tra, quản lý nghiệp vụ, những đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng tù tha, đối tượng có điều kiện, khả năng hoạt động phạm tội, nhất là đối tượng có tiền án, tiền sự về tội chủ mưu, tội phạm mua bán người.

          Năm 2018, huyện tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động phức tạp; kéo giảm tội phạm so với năm 2017; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 82% trở lên, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 90% trở lên; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn diễn ra trên địa bàn huyện.

          Về công tác phòng chống ma túy, nâng tỷ lệ số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ cao hơn so với năm 2017. 100% người nghiện có hồ sơ quản lý. Tăng số xã không có ma túy; 100% số xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ma túy được tập trung chỉ đạo tạo chuyển biến tích cực. Trong công tác phòng, chống mua bán người huy động các nguồn lực thực hiện các biện pháp mua bán người, làm giảm nguy cơ mua bán, nhất là với nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

          Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc làm tốt công tác tuy truyền, hướng dẫn nâng cao ý thức của người dân về tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; trong đó, tập trung vào các địa bàn nông thôn, địa bàn trọng điểm, những nơi phức tạp về an ninh, trật tự, khu vực biên giới biển,…

 

          Bà Trần Thị Bé Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm mà Ban chỉ đạo huyện; lực lượng công an các cấp và các địa phương cần quan tâm thực hiện như: "Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tổ chức thực hiện tốt các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Chú trọng tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm ở cả chiều rộng và chiều sâu để tạo sự đồng tình, hưởng ứng trong nhân dân. Khuyến khích xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm mới nhưng phải phù hợp với từng địa phương, trong đó chú ý mô hình Tiếng loa an ninh và Camera an ninh.

          Đồng thời, quản lý chặt chẽ người nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy và sau cai nghiện; củng cố, nâng cao công tác hòa giải cơ sở, cũng như các tổ chức nòng cốt ở cơ sở như Đội dân phòng, Tổ nhân dân tự quản, Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự,…. Chú ý giải quyết các vấn đề nổi lên trên địa bàn như: ma túy, khai thác cát trái phép trên sông; cướp, cướp giật tài sản; tình trạng vỡ hụi; cho vay nặng lãi; hoạt động của các băng nhóm lưu manh, côn đồ đòi nợ thuê;…".

qsú.png 

Ảnh: Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích

          Dịp này, có 15 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 được Công an tỉnh và UBND huyện tặng giấy khen./.


5/13/2018 2:00 PMĐã ban hànhĐã phê duyệt
Họp báo đầu xuân Đinh Dậu 2017Họp báo đầu xuân Đinh Dậu 2017
Sáng ngày 02/02/2017, Huyện Ủy Thạnh Phú tổ chức họp báo đầu xuân năm 2017 nhằm đánh giá tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn chủ trì buổi họp báo.

hop bao.png

Ảnh: Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại buổi họp báo

Qua báo cáo của UBND huyện và các ngành, công tác tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu được quan tâm triển khai, thực hiện đạt kết quả khả quan, nhân dân đón tết trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Theo đó, hoạt động kinh doanh mua bán trước, trong và sau tết cơ bản đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Giá cả các mặt hàng nông sản, thực phẩm tương đối ổn định; tổ chức các đợt kiểm tra các cơ sở, điểm buôn bán nhỏ lẻ, xử phạt 7 trường hợp bán hàng quá hạn sử dụng, không giấy chứng nhận ATVSTP… số tiền 12 triệu đồng.

Công tác chăm lo Tết cho gia đình chính sách và người nghèo được quan tâm. Bằng các nguồn lực, huyện đã tổ chức thăm, tặng hơn 11.000 phần quà Tết cho hộ dân vùng kinh tế mới tỉnh Đăk Lăk, người nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách, trẻ em… với tổng kinh phí hơn 5,6 tỷ đồng. Tổ chức Hội xuân tại TTVH huyện và các xã An Điền, Đại Điền, Tân Phong, Hoà Lợi và Giao Thạnh với nhiều hoạt động, thu hút hơn 52.000 lượt người đến vui chơi, giải trí. Lượng du khách đến với biển Cồn Bửng, xã Thạnh Hải từ ngày 26 đến mồng 5 tết hơn 19.000 lượt người, tăng hơn 10.000 lượt so với cùng kỳ 2016.

Bên cạnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định, Công an huyện tổ chức hơn 70 cuộc tuần tra giao thông, xử phạt hơn 160 đối tượng vi phạm, số tiền hơn 220 triệu đồng…

Phát biểu tại buổi họp báo, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn đánh giá cao công tác tổ chức xuân Đinh Dậu của các cấp, các ngành. Ông lưu ý, sau Tết ngành và các xã, thị trấn nhanh chóng bắt tay ngay vào việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Trong đó, chú ý tập trung hướng dẫn người dân nâng cao chất lượng sản xuất, xây dựng các chuỗi giá trị sản phẩm; xây dựng nông thôn mới, chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp…

Bên cạnh, tập trung cao cho công tác tuyển quân, giao quân đảm bảo quân số đầy đủ, tốt nhất về sức khỏe. Tổ chức thành công Lễ hội nghinh Ông và các hoạt động liên quan. Đồng thời, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai quán triệt các Nghị quyết 05, 06 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; tăng cường công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cho người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế…/.

2/3/2017 4:00 PMĐã ban hànhĐã phê duyệt
1 - 30Tiếp
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN THẠNH PHÚ
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Điện thoại : 075.3870943 | ​Fax : 075.3870677