Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Nội Bộ

Tin Nội Bộ
Thứ 2, Ngày 05/01/2015, 15:00
Lịch tuần 2
05/01/2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của UBND huyện từ ngày 05/01/2015 đến ngày 09/01/2015


​Thứ, ngày, tháng Nội dung công việc

Ngày 05/01

(Thứ Hai)

+ Sáng:

- Họp báo Huyện ủy (PCT.KT)

- Làm việc với Phòng TC-KH về sơ liệu phục vụ cho văn kiện ĐH Đảng (CT)

+Chiều:- Họp thành viên UBND huyện (CT, các PCT)

Ngày 06/01

(Thứ Ba)

+ Sáng:

- Kiểm tra các công trình cơ sở hạ tầng nuôi TS (CT)

- Dự tổng kết Hội Khuyến học (PCT.VX)

- Dự kiểm điểm Trung tâm Phát triển Quỹ đất (PCT.KT)

+Chiều:

- Dự tổng kết CCHC 2014 (CT)

- Dự tổng kết công tác tiếp dân tại tỉnh (PCT.VX)

- Họp thông qua kết luận thanh tra thị trấn Thạnh Phú (PCT.KT)

Ngày 07/01

(Thứ Tư)

+ Sáng:

- Kiểm tra các công trình cơ sở hạ tầng nuôi TS (CT)

- Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng cầu An Qui (PCT.KT)

+Chiều:

- Kiểm tra các công trình cơ sở hạ tầng nuôi TS (CT)

- Họp Hội đồng kỷ luật công chức (PCT.KT)

- Dự tổng kết công tác ATGT năm 2014 (PCT.VX)

Ngày 08/01

(Thứ Năm)

+ Sáng:

- Kiểm tra giải phóng mặt bằng hàng lang đường dây 110Kv (PCT.KT)

- Làm việc với Sở NN và PTNN về  cơ sở hạ tầng nuôi TS (CT)

+Chiều:

- Làm việc với hai hộ dân liên quan công trình Đường cồn Rừng (gói 5) tại xã Quới Điền (PCT.KT)

- Họp trù bị chuẩn bị lễ kỷ niệm 17/1, 3/2 (PCT.VX)

Ngày 09/01

 (Thứ Sáu)

+ Sáng:

- Làm việc với Đoàn kiểm tra Xây dựng NTM xã Đại Điền (CT)

- Dự triển khai Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại tỉnh (PCT.VX)

- Họp Tiểu ban phục vụ Đại hội (PCT.KT)

+Chiều:-Dự tổng kết 5 năm đề án ứng phó biến đổi khí hậu (PCT.KT)

 

Trên đây là dự kiến lịch làm việc tuần của Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện xin thông báo cho các cơ quan, đơn vị có nội dung liên quan chuẩn bị chu đáo để các cuộc họp đạt kết quả./    


Lượt người xem:  866
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

TacGia

PostCategory

LoaiBaiViet

NavigationTermId

FriendlyURL

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN THẠNH PHÚ
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Điện thoại : 075.3870943 | ​Fax : 075.3870677