Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giới thiệu

Giới thiệu
Thứ 5, Ngày 25/12/2014, 09:00
Cán bộ công chức, viên chức các xã, thị trấn
25/12/2014 | Hồ Minh Phước

1- Xã Phú Khánh

1

Huỳnh Ngọc Tiến

Bí thư Đảng uỷ

2

Huỳnh Thị Cẩm

Phó Bí thư TT Đảng uỷ

3

Ngô Thị Cúc

Chủ tịch Ủy ban nhân dân

4

Mai Ngọc Tiến

Chủ tịch Hội đồng nhân dân

5

Nguyễn Văn Bãnh

Phó Chủ tịch HĐND

6

Châu Thanh Tâm

Phó Chủ tịch UBND

7

Nguyễn Ngọc Linh

Phó Chủ tịch UBND

8

Mai Chiến Tiến

Chủ tịch Ủy ban MTTQ

9

Phạm Văn Thưởng

Chủ tịch Hội Nông dân

10

Mai Thị Liên

Chủ tịch Hội LHPN

11

Nguyễn Văn Lắm

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

12

Nguyễn Văn Sơn

Bí thư Xã đoàn

13

Nguyễn Thanh Hợp

Chỉ huy Trưởng QS

14

Đoàn Hoài Phong

Trưởng Công an

15

Võ Văn Lâm

Công chức Tư pháp

16

Võ Văn Tới

Công chức Địa chính

17

Võ Minh Chí

Nông nghiệp –Môi trường

18

Võ Thị Lệ Thu

Tài chính- Kế toán

19

Phan Thành Thư

Văn hóa- Xã hội

20

Phạm Thị Nhật Linh

LĐTB -XH

21

Nguyễn Thanh Tùng

Hộ tịch

22

Lê Thị Cẩm Tú

Công chức Thống kê

 

  1. Xã Đại Điền

1

Lê Văn Trung

Bí thư Đảng uỷ

2

Nguyễn Văn Bình

Phó Bí thư TT Đảng uỷ

3

Lê Đình Lâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân

4

Lê Thanh Sang

Chủ tịch Hội đồng nhân dân

5

Võ Thị Hồng Xuyến

Phó Chủ tịch HĐND

6

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Phó Chủ tịch UBND

7

Mai Thị Hiền

Phó Chủ tịch UBND

8

Nguyễn Văn Tròn

Chủ tịch Ủy ban MTTQ

9

Võ Văn Chân

Chủ tịch Hội Nông dân

10

Võ Thị Ngọc Diễm

Chủ tịch Hội LHPN

11

Nguyễn Văn Hưng

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

12

Phạm Trần Phương Linh

Bí thư Xã đoàn

13

Dương Thị Anh Đào

Công chức Văn phòng

14

Huỳnh Tấn An

Chỉ huy Trưởng QS

15

Nguyễn Thanh Hồng

Trưởng Công an

16

Lê Thị Kim Ngân

Công chức Tư pháp

17

Đỗ Thanh Lâm

Công chức Địa chính

18

Dương Thị Liêu

Nông nghiệp –Môi trường

19

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tài chính- Kế toán

20

Cao Văn Thích

Văn hóa- Xã hội

21

Phạm Trần Duy Linh

LĐTB -XH

22

Huỳnh Tấn An

Hộ tịch

23

Lê Thành Tiến

Công chức Thống kê

3-Tân Phong

1

Nguyễn Văn Ửng

Bí thư Đảng ủy

2

Đoàn Tranh Trường

Phó Bí thư TT Đảng ủy

3

Huỳnh Ngọc Nhẫn

Phó Bí thư - CT. HĐND

4

Trần Công Tuấn

Phó Chủ tịch HĐND

5

Nguyễn Thành Việt

Chủ tịch UBND

6

Lê Thúy Kiều

Phó Chủ tịch UBND

7

Phan Văn Phước

Phó Chủ tịch UBND

8

Phan Văn Tài

Chủ tịch Ủy ban MTTQ

9

Diệp Văn Chiến

Chủ tịch Hội Nông dân

10

Đặng Thanh Thương

Chủ tịch Hội Phụ nữ

11

Hồ Văn Huệ

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

12

Nguyễn Thanh Nhàn

Bí thư Xã đoàn

13

Trần Hoàng Kiếm

Công chức Văn phòng

14

Cao Văn Cường

Chỉ huy Trưởng QS

15

Nguyễn Hải Phong

Trưởng Công an

16

Nguyễn Hồng Khuyên

Công chức Tư pháp

17

Nguyễn Thanh Hiền

Công chức Địa chính

18

Trần Thị Tuyết Nhung

Nông nghiệp –Môi trường

19

Nguyễn Thị Thu Thảo

Tài chính- Kế toán

20

Phạm Trường Thiên

Văn hóa- Xã hội

21

Trần Thị Mỹ Hằng

LĐTB -XH

22

Trần Thị Kim Thoa

Hộ tịch

23

Dương Thị Ái Nhân

Công chức Thống kê

4-Xã Thới Thạnh

1

Nguyễn Văn Đức

Bí thư Đảng uỷ

2

Lê Quốc Thắng

PBT.Đảng ủy

3

Lê Thanh Dũng

CT.HĐND

4

Trần Văn Tới

PCT.HĐND

5

Võ Văn Ân

CT.UBND

6

Lê Văn Măng

CT.UBMTTQ

7

Lâm Thị Hoàng Lan

PCT.UBND

8

Nguyễn Văn Trong

PCT.UBND

9

Nguyễn Thị Ánh

CT.Hội Phụ nữ

10

Huỳnh Đông Hà

CT.Hội Nông dân

11

Lâm Văn Hoài

CT.Hội CCB

12

Huỳnh Chí Linh

Bí thư xã đoàn

13

Dương Thị Ái Nhân

Công chức Văn phòng

14

Lâm Thành Trung

Chỉ huy Trưởng QS

15

Nguyễn Tấn Tài

Trưởng Công an

16

Trần Thi Huỳnh

Công chức Tư pháp

17

Nguyễn Văn Chơn

Công chức Địa chính

18

Trương Văn Hoài

Nông nghiệp –Môi trường

19

Nguyễn Thị Thúy An

Tài chính- Kế toán

20

Nguyễn Văn Khiêm

Văn hóa- Xã hội

21

Nguyễn Thị Thùy linh

LĐTB -XH

22

Trần Thi Huỳnh

Hộ tịch

23

Nguyễn Phúc Thọ

Công chức Thống kê

5- Xã Hòa Lợi

1

Lê Khắc Hiệp

Bí Thư Đảng ủy

2

Lê Ngọc Hưởng

Phó Bí thư

3

Bùi Thị Quyên

CT.HĐND

4

Nguyễn Hữu Có

CT.UBMTTQ xã

5

Ngô Văn Thưởng

PCT HĐND

6

Võ Văn Cưng

CT.UBND

7

Nguyễn Thanh Hải

Phó CT.UBND

8

Trần Duy Khánh

Phó CT.UBND

9

Nguyễn Hòai Linh

Phó BT. Xã Đoàn

10

Nguyễn Văn Sậm

CT. HCCB xã

11

Nguyễn Văn Trọng

CT. HND xã

12

Lê Thúy Kiều

CT. HLHPN xã

13

Lê Văn Chung

Công chức Văn phòng

14

Võ Hoàng Bảnh

Chỉ huy Trưởng QS

15

Huỳnh Nguyễn Trí

Trưởng Công an

16

Phan Hoài Nhân

Công chức Tư pháp

17

Lê Nhật Bằng

Công chức Địa chính

18

Lê Thị Thanh Thoảng

Nông nghiệp –Môi trường

19

Võ Chí Linh

Tài chính- Kế toán

20

Nguyễn Văn Vũ

Văn hóa- Xã hội

21

Phan Văn Sơn

LĐTB -XH

22

Lê Thị Tiếp

Hộ tịch

23

Nguyễn Thị Hồng Hoa

Công chức Thống kê

6 – Xã Quới Điền

1

Võ Văn Hiện

Bí thư Đảng uỷ

2

Kim Văn Dẫn

PBT Đảng ủy

3

Lê Văn Thống

CT.UBND

4

Phan Duy Lê

PCT.UBND

5

Phạm Văn Diệu

PCT.UBND

6

Đỗ Thị Kim Thoa

CT. HĐND

7

Võ Cao Kế

PCT. HĐND

8

Phạm Văn Lùng

CT.HND

9

Phan Thị Thu Thảo

CT.UBMTTQ

10

Phan Thị Hồng Nhung

CT.HPN

11

Nguyễn Minh truyền

Bí thư  xã đoàn

12

Trần  Minh Thắng